“Panasonic” จัดโครงการ “KWN KID WITNESS NEWS 2014”

image

image

image

Panasonic จัดโครงการ KWN KID WITNESS NEWS 2014 เวิร์คช็อปจุดฝันเยาวชน สู่การเป็นคนทีวียุคดิจิตอล

Panasonic จัดกิจกรรมฟรี Workshop เปิดตัวโครงการ “KWN KID WITNESS NEWS  2014 : สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับ Panasonic ปีที่ 11” ในวันอังคารที่ 2f4 มิถุนายน 2557                   เวลา 11.00-16.00 น. ณ ห้อง Learning Auditorium อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มุ่งหวังเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาได้บ่มเพาะประสบการณ์ในการก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ตัวจริง โดยมีคุณโนริยุคิ ยาสุโอะ ซีอีโอ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ อาทิ คุณกฤต เจนพานิชการ ผู้ประกาศข่าวจากช่อง 3 และ คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ผู้ประกาศข่าวพยากรณ์ 360 องศา มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ แรงบันดาลใจจากไอดอล “สู่เส้นทางคนทีวี ยุคดิจิตอล”

โครงการ“KWN KID WITNESS NEWS  2014 : สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับ Panasonic” เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาได้ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ตัวจริง และเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์สู่ยุคดิจิตอล โดยคุณโนริยุคิ ยาสุโอะ       ซีอีโอ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย กล่าวว่า “พานาโซนิครู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เยาวชนไทย ได้เห็นถึงความสําคัญของการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางสร้างสรรค์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดผ่านทางการผลิตรายการโทรทัศน์ได้อย่างดี”

รูปแบบกิจกรรมหลักของโครงการคือ การประกวดผลงานการผลิตรายการโทรทัศน์ไม่จำกัดรูปแบบและความคิดสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท พร้อมลุ้นเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดในระดับเอเชีย โอเชียเนีย และระดับโลก โดยเมื่อปีที่ผ่านมาทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก จากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและรางวัลวิดีโอยอดเยี่ยมที่ประเทศสิงคโปร์ จากผู้เข้าแข่งขันรวมทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนิเซีย มาเลเซีย และนิวซีแลนด์ และยังมีโอกาสส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในระดับโลก

Social NetworkShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest