กกท. ชวนคนไทยเล่นกีฬา เพื่อร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็ง สร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย ต้านเชื้อไวรัสโควิด19

Sharing is caring!

การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาภูมิภาค เชิญชวนคนไทย หันมาเล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ผ่อนคลายความเครียด มีจิตใจเข้มแข็ง และเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย ต้านเชื้อไวรัสโควิ19

​นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร การกีฬาแห่งประเทศไทย​หรือ กกท. เปิดเผยว่า การออกกำลังกายนับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นสำหรับทุกเพศ ทุกวัย เพราะทำให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคต่างๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19  ที่ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกแล้วกว่า 27.7 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตอีกกว่า 900,000 ราย ทำให้เกิดการสูญเสีย ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศที่ต้องชะลอตัว อันเนื่องมาจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล ที่นับได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญมากที่สุด

​“เชื้อไวรัสโควิด19 ถึงแม้จะมีความรุนแรงของโรคต่างจากไวรัสชนิดอื่น แต่เมื่อขึ้นชื่อว่าไวรัสย่อมมีการติดต่อโดยการแพร่กระจาย การสัมผัส ลมหายใจ ที่สามารถป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อไวรัส ด้วยการสวมใส่หน้ากาก การทำความสะอาดมือให้สะอาด ฯลฯ และการทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย หรือการเล่นกีฬา ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งหนทางในการป้องกันตัวเองได้เป็นอย่างดี ที่ถึงแม้จะไม่สามารถป้องกันได้100 เปอร์เซ็นต์ แต่การทำให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิต้านทานไว้ ก็สามารถชะลอการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค หรือช่วยให้ร่างกายสามารถฟื้นฟูคืนกลับมาได้อย่างรวดเร็วหากมีการติดเชื้อได้นั่นเอง” นายวิษณุกล่าว

​นายวิษณุ กล่าวต่อว่า การเล่นกีฬาทุกประเภท นอกจากจะเป็นการพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงแล้ว ยังช่วยผ่อนคลายความเครียด ทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคล และยังช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในสังคม สร้างความสามัคคีได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นในหลายประเทศที่มีความพยายามในการพัฒนากีฬา ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในประเทศไทย ที่ได้มีการพัฒนาทั้งในด้านเทคโนโลยี ด้านการศึกษา รวมถึงความเป็นอยู่ที่มีแนวโน้มดีขึ้น จึงพอมีเวลาในการดูแลใส่ใจต่อสุขภาพ มีความตื่นตัวทางด้านการกีฬากันมากขึ้นการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาภูมิภาค จึงอยากเชิญชวนคนไทย ให้หันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพแล้วการเล่นกีฬายังช่วยทำให้เกิดการมีส่วนร่วม เกิดความสามัคคี ผ่อนคลายความเครียด อันจะช่วยเสริมสร้างให้สังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุขแบบองค์รวมทั้งทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และสติปัญญา สามารถดำรงชีพอย่างมีเหตุมีผล เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และมีสุขภาพแข็งแรงยืนยาว

(49)

Sharing is caring!