กลุ่มเซ็นทรัล จัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ครั้งที่ 5 ณ โรบินสัน อยุธยา พร้อมระดมทุนมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา และจัดซื้อจักรยานให้ รร. ตชด.

Sharing is caring!

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดการแข่งขันกีฬาจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 ภายใต้ชื่องาน Central Group Cycling Championship 2019 @Robinson Ayutthaya ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 64 พรรษา ในปี 2562 อีกทั้งยังระดมทุนจากการแข่งขันมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา รวมถึงจัดซื้อจักรยานให้ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เส้นทางเริ่มจากห้างสรรพสินค้าโรบินสันอยุธยา โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,300 คน เปิดโอกาสให้นักแข่งหน้าใหม่มีสิทธิ์ลุ้นวัดรอบขากับนักแข่งมือโปรเพื่อคว้ารางวัลในประเภทแข่งขัน นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการปั่นประเภทท่องเที่ยว และวีไอพี ในเส้นทางปั่นรอบเมืองพระนครศรีอยุธยา จุดสตาร์ท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อยุธยา

ภายในงาน นำโดย สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัดโดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา, อีโว ซีเบอร์ เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย, นิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน, สุรัฐ จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กร บจ.กลุ่มเซ็นทรัลและ วุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โรบินสัน ร่วมงาน โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงนำไปซื้อจักรยานให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ปลูกฝังเรื่องลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในกลุ่มเยาวชน

สำหรับผลการแข่งขันประเภทจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทานประชาชนชาย ได้แก่ ชัยวัฒน์ เจริญรื่น / ประชาชนหญิง ได้แก่ จิดาภา แก้วมุกดา ประเภทกลุ่มแบ่งรุ่นอายุชิงถ้วยเกียรติยศ ดังนี้ รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ กันตภณ คุณคุ้มภัย รุ่นประชาชนชายอายุ 30-39 ปี ได้แก่ ณัฐวุฒิ ชาวประทุม รุ่นประชาชนหญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้แก่ ปาริตา กังวานธนโชติ รุ่นประชาชนชายอายุ 4049 ปี ได้แก่ บัญชา อินกรรไกร รุ่นประชาชนชายอายุ 50 ขึ้นไป ได้แก่ ทิม คาร์เตอร์

สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า ทางกลุ่มเซ็นทรัลจัดงานนี้ขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งรณรงค์เรื่องสุขภาพให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ลดการใช้พลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และยังได้ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง หนึ่งในนโยบายทางด้านการลดใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมของกลุ่มเซ็นทรัล 

โดยกิจกรรมพิเศษของนักปั่นประเภทวีไอพี ทางคณะผู้จัดงานได้ให้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดพระพุทธไสยาสน์ ปางไสยาสน์ ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยา ณ วัดโลกยสุธาราม อายุกว่า 400 ปี รวมทั้งโบราณสถานทั้งหมดในเมืองมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ โดยทางคณะผู้จัดงานได้รับอนุญาตจากอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมได้รับคำแนะนำในการทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์และวิธีการเหมาะสมกับโบราณสถานจากผู้เชี่ยวชาญชำนาญการเฉพาะด้านจากกรมศิลปากร

พล.อ.อ. ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า ผมขอชื่นชมและยินดีที่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล ได้จัดกิจกรรมอันแสดงถึงจุดยืนและความมุ่งมั่นด้วยการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การร่วมกันบูรณะโบราณสถานที่สำคัญของพระนครศรีอยุธยาซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ กิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยิ่งให้กับสังคม สมควรที่จะได้รับการสนับสนุน

ทางด้านผู้ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทานประชาชนหญิง ได้แก่          น.ส. จิดาภา แก้วมุกดา ที่อายุเพียง 16 ปี จาก จ.ลพบุรี กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งนี้ นับเป็นถ้วยพระราชทานถ้วยแรกตั้งแต่ลงแข่งขัน หลังจากฝึกซ้อมมานาน 4 ปี อุปสรรคในวันนี้ มีตั้งแต่ ลม รถ สภาพถนนที่มีเนินสะพานเป็นช่วงๆ แต่ถือว่าไม่ได้ยากไปกว่าสนามอื่น และต้องมาแข่งกับพี่ๆ ที่เก่งๆ หลายคนในกลุ่มเดียวกันซึ่งถือว่าในกลุ่มนี้ตนอายุน้อยที่สุด การได้ลงแข่งเป็นการได้วัดแรงตัวเองด้วยว่าสามารถไปได้ไกลแค่ไหน และอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของรุ่นที่เราลงแข่งขัน

(28)

Sharing is caring!