กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)จะจัดงาน “TED Fund Grant Day“

Sharing is caring!

รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประธานกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)จะจัดงาน “TED Fund Grant Day”  เพื่อแถลงผลการดำเนินงาน พร้อมมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม2561 เวลา 09.30– 11.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

Sharing is caring!