กัลยานี กมลวิศิษฎ์ ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายพิเศษในหัวข้อ “KPI การประเมินผลการทำงานของพนักงานต่อปี เพื่อให้บริษัทถึงเป้าหมาย”

Sharing is caring!

กัลยานี กมลวิศิษฎ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท บีเจ ยีนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด         วิทยากรรับเชิญบรรยายพิเศษในหัวข้อ “KPI การประเมินผลการทำงานของพนักงานต่อปี เพื่อให้บริษัทถึงเป้าหมาย  ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณทิต สาขาวิชาการจัดการ (นานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ดร.อังค์ริสา  แสงจำนงค์ ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันก่อน

 

(38)

Sharing is caring!