ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว “แพทย์จุฬาฯ ก้าวไกล …สร้างนวัตกรรมการรักษามะเร็ง”

Sharing is caring!

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง ร่วมทำการวิจัยหาวิธีการรักษาโรคมะเร็งแบบใหม่ที่สามารถช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคมะเร็งและมีผลข้างเคียงลดลง พร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีโอกาสได้รับการรักษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเพื่อขับเคลื่อนโครงการวิจัยของศูนย์ฯ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงได้ระดมทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติม ภายใต้กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ เพื่อผลักดันให้การรักษาโรคมะเร็งประสบความสำเร็จในวงการแพทย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชนเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง

ดังนั้น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมงานแถลงข่าว “แพทย์จุฬาฯ ก้าวไกล … สร้างนวัตกรรมการรักษามะเร็ง”  ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 – 11.30 น.ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยายาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (สื่อมวลชนนำรถยนต์จอดบริเวณชั้นใต้ดินอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์)

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการแถลงข่าวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

Sharing is caring!