ขอเชิญร่วมทําข่าวงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตกํารกุศล “ขุ่นแม่ขอร้อง” ตอน Back To School

Sharing is caring!

ศาลาเฉลิมกรุงเปิดเวทีให้2ขุ่นแม่ต้อมไกรวิทย์พุ่มสุโขvs มัมลําโคนิคส์จัดคอนเสิร์ตใน คอนเซ็ปต์ … ย้อนวัยสมัยไปโรงเรียน ครวญเพลงดังฮอตฮิตช่วงวัยละอ่อน เชิญชวนแฟนคลับร่วมสนุก สร้างสีสัน แต่งกายชุดนักเรียนย้อนวยั ในวันวาน ระลึกถึงความหลังเข้าชมการแสดง คอนเสิร์ต “ขุ่นแม่ขอร้อง” ตอน Back To School วันอําทิตย์ที่ 27 ตุลําคม 2562 รอบ 14.00 น. และ 19.00 น. ณ ศําลําเฉลิมกรุง

จากความสาเร็จในคอนเสิร์ต “ขุ่นแม่ขอร้อง” ที่ผ่านมา ส่งผลให้ศิลปินดูโอ 2 ขุ่นแม่ ต้อม ไกรวิทย์ vs มัม ลําโคนิคส์ ได้รับการตอบรับอย่างท้วมท้นจากแฟนเพลงที่มาร่วมชมงานเพลงคุณภาพ โดยขุ่นแม่ ใจบุญได้สร้างความสุข ความสนุก และความประทับใจให้แก่แฟนเพลง อิ่มบุญกลับบ้านไปด้วยรอยยิ้ม ปีนี้จึงขอเชิญ ชวนแฟนเพลงพบกับความบันเทิงจาก2ขุ่นแม่อีกครั้งในคอนเสิร์ต“ขุ่นแม่ขอร้อง”ตอนBack To School ในคอนเซ็ปต์ย้อนวัยสมัยไปโรงเรียน…ครวญเพลงดัง…ฟังเพลงฮิต…ช่วงวัยละอ่อน โดยมีควํามตั้งใจที่จะ นํารํายได้ส่วนหนึ่งมอบสมทบทุนมูลนิธิโรงพยําบําลรําชวิถี พร้อมเชิญชวนแฟนคลับร่วมสนุก สร้างสีสัน แต่งกายชุดนักเรียนย้อนวัยในวันวานระลึกถึงความหลัง คัดสรรบทเพลงโดนใจหลากสไตล์ ทั้งเพลงสากล เพลงไทย เพลงลูกทุ่ง ที่แฟนเพลงร้องตามได้ทุกเพลงมาร้องในสไตล์ ต้อม & มัม ควงคู่ 2 หนุ่ม ศิลปินรับเชิญ ตู้ ดิเรก อมําตยกุล และ เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ มาครวญเพลงดังยอดฮิตในวันวาน แดนซ์กระจายไปกับแดนเซอร์มือ อาชีพจาก DANCE STATION คอรัสคุณภาพ วรภัทร วิทโยภําส(ปอ) – นัฏฐ์นลี สุรพลํานันท์(น้อง) บรรเลง โดย วงดนตรีเฉลิมรําชย์ ควบคุมวงโดย อ.วิรัช อยู่ถําวร(ศิลปินแห่งชาติ)
จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทาข่าว งํานแถลงข่าว
ขอแสดงความนับถือ
(วราพร ทองยิ้ม) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด
คอนเสิร์ต
กํารกุศล “ขุ่นแม่
ขอร้อง” ตอน Back To School ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลําคม 2562 เวลํา 14.00 น. ณ ศําลําเฉลิมกรุง พบกับ ต้อม ไกรวิทย์, มัม ลําโคนิคส์, ตู้ ดิเรก และเท่ห์ อุเทน แต่งกํายชุดนักเรียนพําย้อนวัยสมัยไปโรงเรียน ครวญเพลงดังฮอตฮิตช่วงวัยละอ่อน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ : พีช 081-987-6910 / แอ๊ป 081-926-5416 / กิ่ง 087-351-7764

(97)

Sharing is caring!