ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาต้นแบบ คณะครุศาสตร์ ดาว-เดือน สาขาคณิตศาสตร์

Sharing is caring!

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดประกวดนักศึกษาต้นแบบ ปีการศึกษา 2562 กลิ่นแก้วจุลจอม ตอน “รัตนชาติเจียระไน วิไลค่าอัญมณี” โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมตัดสิน ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ คุณปิ่น ปิ่นศิริ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศิลปิน (SMD) , คุณหนุ่ม นันท์นภัทร เจิมจุติธรรม ผู้เชี่ยวชาญการประกวด , ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ใจ โอภานุรักษธรรม อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ,คุณชนากานต์ ชัยศรี Miss Thailand World 1990และอาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิณี โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ประธานในงานกล่าวว่า “การประกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะครุศาสตร์นั้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครูวิชาชีพ ส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยอัญมณี และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการประกวดดาว-เดือนระดับมหาวิทยาลัย”

บรรยากาศในงานตัวแทนนักศึกษาต้นแบบร่วมแสดงการแข่งขันและความสามารถพิเศษของตนเอง ตลอดจนรุ่นพี่ดาว-เดือน ต่างมาร่วมงานและร่วมอำลัยตำแหน่ง ทำให้ผู้เข้าร่วมงานสนุกสนาน เรียกเสียงหัวเราะ และสร้างความประทับใจได้ไม่รู้ลืม

สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่

– นายกิติกร โกราช (เอฟ). สาขาวิชาคณิตศาสตร์

– นางสาวณัฏฐวรรณ ทองสอาด (โดนัท). สาขาวิชาคณิตศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่

– นายเดชาชัย หารไชย (ดิว). สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

– นางสาวกัลญาณี อักษรคง (ป๊อป). สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่

– นายณัชพล แก้งพริ้งเพริด (เบฟ) สาขาวิชาสังคมศึกษา

– นางสาวอนิลธิตา บุญมาคาร (นิ่ม) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รางวัลPoppular vote ได้แก่

– นายรัฐสภา สารกาญจน์ (ปิง). สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

– นางสาวกนกอร มั่งคั่งรุ่งโรจน์ (แพน) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

I

นายกิติกร โกราช (เอฟ) ผู้ชนะเลิศนักศึกษาต้นแบบ ฝ่ายชาย กล่าวว่า “ผมรู้สึกโล่งใจที่งานนี้ผ่านไปอย่างราบรื่น

และภูมิที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้  สุดท้ายได้เห็นรอยยิ้มและความภาคภูมิใจ ที่ทุกคนร่วมทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ พลังความคิด การแก้ปัญหา สุดท้ายผมขอขอบคุณโอกาสที่ได้รับมอบหมายและจะพยายามทำหน้าที่นั้นให้เต็มที่ครับ”

นางสาวณัฏฐวรรณ ทองสอาด (โดนัท) ชนะเลิศนักศึกษาต้นแบบ ฝ่ายหญิง กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกดีใจ ที่ท่านคณะกรรมการ และทุกคน ไว้วางใจและเห็นในความสามารถของดิฉัน และได้เห็นว่า คณะครุศาสตร์คือครอบครัว ถึงเราจะต่างสาขากัน แต่ก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และขอบคุณสำหรับโอกาส ดิฉันจะตั้งใจทำหน้าที่ เป็นนักศึกษาต้นแบบ และไม่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาลัย

นับเป็นหนึ่งในโครงการดีๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมสร้างคุณค่าและพัฒนานักศึกษา ให้กล้าแสดงออก และเรียนรู้ แก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาตนเองออกไปสู่สังคมอย่างมีคุณภา

 

(83)

Sharing is caring!