คณะผู้จัดคอนเสิร์ต”พลังแห่งรัก”เชิดชูเกียรติ”สุเทพ วงศ์กำแหง”ศิลปินแห่งชาติ

Sharing is caring!

คณะผู้จัดการคอนเสิร์ต “พลังแห่งรัก” เพื่อเชิดชูเกียรติเรืออากาศตรี สุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล – ขับร้อง) ปี 2533 ในวัย 84 ปี อันมี 4 หน่วยงานหลักทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงได้มอบเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อครูสุเทพ จะได้นำไปใช้ในการรักษาตัว อันเนื่องมาจากล้มป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ล่าสุดครูสุเทพ แข็งแรง สามารถเดินได้เช่นปกติ แต่ยังคงต้องเข้าไปตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลศิริราช ในทุกสัปดาห์ #สุเทพวงศ์กำแหง

(26)

Sharing is caring!