‘ครูเอิร์น’ พาชาวสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมส่งความรักสู่เด็กๆ บ้านทานตะวัน

Sharing is caring!

ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และ พี่ดี-เด็กชายดวงดิช ชัยรุ่งเรือง พร้อมตัวแทนผู้บริหาร ครูผู้ปกครอง และ นักเรียน โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้นำเงินรายได้จากงาน  “BTD Happiness Sharing Day (บีทีดี แฮปปี้เนส แชร์ริ่ง เดย์)” ในกิจกรรมวันคริสต์มาส ที่มีบูทสอยดาว บูธเล่นเกมส์ต่างๆ มาบริจาคให้กับน้องๆ ที่ มูลนิธิเด็กบ้านทานตะวัน เป็นจำนวนเงิน 26,000 บาท

นอกจากนี้ บรรดาผู้ปกครองและนักเรียน ยังได้นำสิ่งของเครื่องใช้มาบริจาคเพิ่มเติม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของใช้ที่จำเป็นต่อเด็กๆ ทั้งนั้น และยังถือเป็นการช่วยกันส่งมอบความรักให้กับน้องๆ วัยไม่ถึงขวบอีกด้วย

บ้านทานตะวัน ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2521 โดย คุณศิริพร สะโครบาเนค ผู้มองเห็นปัญหาที่กำลังเกิดกับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ที่กำลังรุนแรงคือ ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็ก ที่ในสมัยนั้น ทั้งเด็กในชุมชน หรือสังคมเรียกว่า สลัมและเด็กในชนบทตามต่างจังหวัด ที่มีฐานะยากจนจะมีปัญหาในเรื่องนี้มาก

ปัจจุบัน บ้านทานตะวันได้พัฒนาการทำงานในบ้านพักฟื้นให้พร้อมสำหรับทารกและเด็กเล็กอายุตั้งแต่แรกเกิด-4 ปี  โดยเน้นการพัฒนาเด็กและพัฒนาครอบครัว (ทางเลือก) โดยได้รวบรวมแนวทางการพัฒนาเด็กทางเลือกเข้ามาใช้ เช่น มอนเตสเซอรี่ หลักสูตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาสมอง งานโภชนาการ เป็นต้น เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย ด้วยการจัดปรับสภาพแวดล้อมในบ้านทานตะวันให้เป็น บ้านที่สอง ของทารกและเด็กเล็กด้อยโอกาสให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และเอื้อต่อการพัฒนาเด็ก โดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางโดยมีผู้ดูแลเด็กด้วยความรัก ความอบอุ่น และเข้าใจพัฒนาการตามวัย ร่วมกับการทำงานพัฒนาครอบครัวของเด็กร่วมกับแนวทางงานสังคมสงเคราะห์ โดยมุ่งให้เด็กได้มีโอกาสกลับเข้าไปอยู่ในครอบครัวและเติบโตในสังคมให้ได้มากที่สุด

(21)

Sharing is caring!