คุณยุทธ์เดชา สายสุด(ตุ้ย ตอแย)นักข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์หรือเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ฝากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนครับ

Sharing is caring!

เนื่องจากคุณยุทธ์เดชา สายสุด (ตุ้ย ตอแย) นักข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์รายวันเชียงใหม่นิวส์หรือเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ ได้ล้มป่วยลงมีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างเป็นกันเอง ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ได้นำเครื่องอ็อกซิเจนมามอบให้ไว้เป็นอุปกรณ์ในการรักษาตัวครั้งนี้ ส่งผลทำให้อาการป่วยของคุณยุทธ์เดชา สายสุด (ตุ้ย ตอแย) ดีขึ้นตามลำดับในขณะนี้ “พี่ตุ้ย ตอแย” จึงขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่ให้ความเอ็นดูและช่วยเหลือผมมาตลอด ผมเองจะไม่ลืมพระคุณของผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนที่มีให้ในครั้งนี้เลยครับผม…

(101)

Sharing is caring!