งดงามสมการรอคอย!ฟ้าใส ปวีณสุดา ในชุด”ผีตาโขน Festival of Thailand”ชุดประจำชาติสำหรับการประกวด Miss Universe 2019”งานนี้เสน่ห์ประเพณีไทยต้องก้องไกลในจักรวาล!!

Sharing is caring!

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน, กรุงเทพฯ, 20 พฤศจิกายน 2562 – เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสําหรับชุด “ผีตาโขน Festival of Thailand” ชุดประจําชาติไทยในปีนีทีฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิน Miss Universe Thailand 2019 จะสวมใส่ในการประกวด Miss Universe 2019 เรียกได้ว่างดงามร่วมสมัยและเปี่ยมคุณค่าสมการรอคอย!
ชุด “ผีตาโขน Festival of Thailand” เป็นไอเดียทีชนะเลิศจากการแข่งขันประกวดชุดประจําชาติในโครงการ ‘ความเป็นไทยร่วมสมัยที่ ฟ้าใส จะใส่ไปคว้ามง’ ซึ้งกองประกวดและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีความภูมิใจที่ที่ได้เลือกผลงานการออกแบบจากเอกลักษณ์ท้องถิ่นอย่าง “ประเพณีผีตาโขน” ของอําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ให้ไปมีบทบาทและเป็นที่จดจําบนเวทีจักรวาล

ในการผลิตชุดได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรม และทางทีมงานได้มีการเข้าไปค้นคว้าถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมในพื้นที่ต้นกําเนิดผีตาโขน ซึ้งเป็นการละเล่นเฉพาะถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของอําเภอด่านซ้ายในช่วงประเพณีบุญหลวง (เดือนกรกฎาคม) ทีเกียวข้องกับความเชื่อเรืองการส่งพระเวสสันดรกลับพระนคร โดยพวกผีตาโขนจะร่วมขบวนตามส่งเสด็จ แต่เดิมชือเรียกว่า “ผีตามคน” ก่อนเพียนมาสู่ “ผีตาโขน” อีกทั้งยังเป็นการละเล่นที่มีความสนุกสนาน ผู้เล่นจะแต่งกายด้วยชุดที่ตัดเย็บจากผ้าเก่าหรือผ้ามุ้ง โดดเด่นด้วยการสวมหน้ากากที่ทําจากหวดนึงข้าวเหนียวและทางมะพร้าวทําเป็นจมูกงุ้ม เจาะเป็นหน้าตา และแต่งแต้มสีสันอย่างน่าเกรงขามตามความถนัดของช่างแต่ละคน

ชุดผีตาโขนสําหรับเวที Miss Universe 2019 เป็นชุดที่มีความงดงามร่วมสมัย นําเสนอลวดลายผ้าของภาคอีสาน ผ่านกระบวนการปักหลายเทคนิคเพื่อให้ความรู้สึกตระการตา ส่วนเครื่องศีรษะออกแบบให้มีความสูง 2.5 เมตร ใช้สื่อผสมวัสดุนานาชนิด โดยไม่มีการวาดลวดลายลงบนหน้ากาก แต่คงไว้ซึ้งจุดเด่นของชุดผีตาโขนโดยให้ครอบศีรษะลักษณะคล้ายหวดนึ่งข้าวเหนียว ใบหน้ายาว และมีจมูกโค้งงอ ตกแต่งความงามตามที่ศิลปินต้องการรังสรรค์ และให้สื่อถึงความสนุกสนานบันเทิง

นอกจากนั้นชุดผีตาโขนชุดนี้ยังเปี่ยมคุณค่าจากการนําวัสดุเหลือใช้ซึ้งได้รับความร่วมใจจากกลุ่มแฟนคลับจัดหาถุง ก๊อปแก๊ปหลากสี ช้อนพลาสติกหลากสี ขวดนํ้าอัดลมพลาสติกสีเขียว เชือกฟางหลากสี หลอดดูดนํ้าหลากสีตระกร้าพลาสติกที่พังแล้ว ลูกโป่ง และพรมเช็ดเท้าสานแบบบาง ซึ้งเป็นการทําอัพไซเคิล คือการนําของใช้แล้วและกําลังจะกลายเป็นขยะมาเพิมคุณค่าในรูปแบบของงานศิลปะโดยไม่มีการนําเทคโนโลยีชันสูง มาใช้ในการทําอัพไซเคิล แต่เป็นการทําด้วยสองมือของศิลปิน

ทั้งนี้ ฟ้าใส ปวีณสุดา ตัวแทนสาวไทยผู้สวมชุดประจําชาติก็ยังได้ออกเดินทางบุกไปถึงต้นกําเนิดผีตาโขนเช่นกันเพือสัมผัสกับมรดกทีบรรพ บุรุษได้มอบให้จนทําให้ ฟ้าใสได้เข้าใจถึงแก่นแท้ที่มาของวัฒนธรรม เห็นถึงความตังใจในการผลิตแต่ละองค์ประกอบที่ไม่ใช่เรื่องง่าย สร้างเป็นแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์และพร้อมเผยแพร่เอกลักษณ์นี้ให้ขจรไกล
เครดิตผู้ร่วมสร้างสรรค์ชุดประจําชาติ ชนะการประกวดออกแบบชุดประจําชาติ : นายอลงกรณ์ กองอิน ออกแบบหน้ากากและชุดประจําชาติ : นายอธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์ และนายภราดร เกตุรัตน์ ตัดเย็บและปักชุดประจําชาติ : ห้องเสือ tree-si couture
ผลิตโครงสร้างหน้ากาก : เจ๋งการช่าง ประดับตกแต่งหน้ากาก : นายธนกร จินดาศรี (คุณนก) ร่วมแรงร่วมใจจากแฟนคลับกลุ่ม Thai Sashes : นางสาวกัญจนา คําเมฆ (โยโย่) นางสาววิราภรณ์ ภากรณ์ประเสริฐ (ข้าวฟ่าง) นายณัฐวรรธน์ วรรณธนภิรมย์ (ต่อ) นายอรรถกร พงศ์เกือ (อาร์ม) นางสาวสุดารัตน์ ประไพรัตน์ (นก เบลล่า) นายเทียนชัย แซ่เบ๊ (ป๊อบ) นางสาวปิตมณี ดิษสะโร (หญิง) นาย จักรกฤษณ์ ทองสาตร์ (เต้ย) และนายตรีเนตร ศรีนิลแท้ ( บีม )

การประกวด Miss Universe 2019 จัดขึ้นที่เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา รอบตัดสินจะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งตรงกับช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD36 เวลา 7.00-10.00 น. ทั้งนี้แฟน ๆ สามารถร่วมเป็นกําลังใจและร่วมส่งฟ้าใสออกเดินทางสู่จักรวาลได้ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ตังแต่เวลา 19.00 – 21.00 น. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 9 หรือรอต้อนรับ ณ เมืองแอตแลนต้า ที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาร์ทสฟิลด์–แจ็คสัน วันที่ 23 พฤศจิกายน เวลา 20.10 น. (เวลาท้องถิ่นอเมริกา) และนอกจากนี้ ยังสามารถเกาะติดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ในช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการ ที่เว็บไซต์ https://missuniverse.in.th เฟซบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/missuniverse.in.th และอินสตาแกรม missuniverse.in.th

(110)

Sharing is caring!