งานสวดอภิธรรมศพ”คุณแม่อรุณ หว่างหวังศรี”ผ่านพ้นไปเป็นวันที่สี่แล้วครับ!!!

Sharing is caring!

ขอบคุณญาติๆและแขกผู้มีเกียรติพร้อมด้วยลูกๆหลานๆทุกๆคนที่สละเวลามาร่วมงานสวดอภิธรรมศพ”คุณแม่อรุณ หว่างหวังศรี”กันทุกวันอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ประมวลภาพบรรยากาศในงาน

(22)

Sharing is caring!