งานสวดอภิธรรมศพ “คุณแม่อรุณ หว่างหวังศรี” คืนที่สาม รักดั่งดวงใจจากไปไม่มีวันกลับ

Sharing is caring!

สมโภชน์ หว่างหวังศรี ขอขอบคุณ วัชรี ปานทับ เพื่อนรักสมัยเรียนอยู่ มบ.3 และญาติๆครอบครัวหว่างหวังศรี พร้อมด้วยเพื่อนๆของลูกๆหลานๆ ที่ให้เกียรติมาร่วมงานสวดอภิธรรมศพของ”คุณแม่อรุณ หว่างหวังศรี”เป็นคืนที่ 3 กับภาพบรรยากาศงานสวดอภิธรรม

(48)

Sharing is caring!