งาน Multi-Chamber Sustainability for Business Forum 2019 งานสัมมนาเพื่อความยั่งยืน

Sharing is caring!

หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (FTCC) ร่วมมือกับหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย และหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทยจะจัดงาน Multi-Chamber Sustainability For Business Forum2019 (SBF19) ณ โรงแรมเมอเว่นพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00-20:00 น.  โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน.) ในฐานะหุ้นส่วนในการจัดงานอย่างยั่งยืน (Strategic Partner for Sustainable Event)

งานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย มร.ฌัก ลาปูฌ (Jacques Lapouge) และเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย นายเคส ราเดอ (Kees Rade) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา   โดยการสัมมนาใน 5 หัวข้อหลักจะแยกเป็นห้องย่อย ได้แก่ พลังงานสีเขียว  มลพิษและของเสีย  การศึกษาในที่ทำงาน  สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การทำการตลาดจากจัดงานอย่างยั่งยืน   ผู้ประกอบการธุรกิจและบริการหลากหลายสาขาที่ประสบความสำเร็จและทรงอิทธิพลในการสร้างแรงบันดาลใจจะมานำเสนอและแบ่งปันข้อมูล นวัตกรรม กลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่น่าสนใจ และเทรนด์ล่าสุดด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ โดยวิทยากรและผู้บรรยายทุกท่านจะร่วมกันส่งต่อแนวคิดอันเฉียบคมในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เพื่อผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคคลากรภายในองค์กร อีกทั้งสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีให้กับบริษัท ไปจนถึงเพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจ  

นอกจากนี้ ในปีนี้ คณะทำงานร่วมระหว่างหอการค้าต่างประเทศด้านความยั่งยืน (MultiChamber Sustainability Committee) ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน.) ในการจัดงานอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยได้รับการสนับสนุนทั้งแนวทางการจัดงานและจัดหาวิทยากรมาเพื่อให้ข้อมูลความรู้ในการจัดงานอีเว้นท์อย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรอีกด้วย

คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรมสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. กล่าวว่า ทางสสปน. ดีใจที่ได้ร่วมมือกับหอการค้าฝรั่งเศสไทยและหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทยในการสร้างการรับรู้ของการจัดงานอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทต่างชาติที่เป็นสมชิกของหอการค้าต่างๆ เหล่านี้ เพราะปัจจุบันบริษัทและองค์กรต่างๆ จัดงานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนกันมากมาย แต่บางครั้งไม่ได้ตระหนักว่าการจัดงานเหล่านั้นไม่ได้เป็นงานที่ยั่งยืน แต่กลับสร้างขยะและมลภาวะที่เกินจำเป็น  

ทางสสปน.เองได้ทำงานกับสถานที่จัดงาน ซัพพลายเออร์ และผู้ประกอบการที่ให้บริการในการจัดงานประชุมอีเว้นท์ต่างๆ เพื่อใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดงานอย่างยั่งยืน (Guidelines for sustainable event) เราเพิ่งมีการมอบประกาศนียบัตรแก่โรงแรมและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไปเมื่อเร็วๆนี้   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทองค์กรต่างๆ ตระหนักรู้และจะสร้างดีมานด์ของการใช้สถานที่ หรือซัพพลายเออร์ในการจัดงานอย่างยั่งยืนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

มร.อองรี เดอเรอบุล ประธานคณะทำงานร่วมระหว่างหอการค้าต่างประเทศด้านความยั่งยืน (MultiChamber SustainabilityCommittee) กล่าวว่า

ความยั่งยืนเป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเสมอ ไม่ใช่แค่ในเนือหาการสัมมนา แต่นับตั้งแต่การจัดงานครั้งแรกและครั้งที่สอง เราก็ให้ความสำคัญกับการจัดงานโดยให้ความสนใจตั้งแต่เรื่องอหารและเครื่องดื่มออร์แกนภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลงทะเบียนอิเล็กทรอนิก การดาวน์โหลดกำหนดการโดยQR Code เพื่องดการใช้กระดาษ เป็นต้น ในปีนี้ เราจะได้ใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดงานอย่างยั่งยืนแบบ 100% โดยการสนับสนุนของสสปน. ตั้งแต่การตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส การแต่งกายแบบธุรกิจลำลอง business casual  ไม่ต้องใส่สูทหรือเน็คไท การตกแต่งน้อย ไม่ใช้ดอกไม้สด ไม่ใช้ผ้าปูโต๊ะ ไม่มีขวดพลาสติก การบริหารจัดการอาหารและลดขยะจากทุกกิจกรรม เราเชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานเห็นว่า การจัดงานอย่างยั่งยืนสามารถทำได้อย่างไร เพื่อที่ครั้งต่อไป เวลาที่เขาจะจัดงานจะได้ใช้แนวทางการจัดงานอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

ในปีนี้ คาดว่าจะที่ผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 200 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทและองค์กรต่างประเทศ สมาชิกของหอการค้าต่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาอย่างยั่งยืน  ซึ่งนอกจากท่านจะได้เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ได้ผลดีที่สุด (best practices) และแนวคิดล่าสุดในการจัดการกับปัญหาพื้นฐานในธุรกิจเพื่อความยั่งยืนจากวิทยากรรับเชิญจากหลากหลายสาขาธุรกิจแล้ว ท่านจะได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้บริหารจัดการ ผู้นำ และนักคิดทางด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ให้งาน Multi-Chamber Sustainability For Business Forum 2019 (SBF19) เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และต่อยอดธุรกิจของคุณอย่างยั่งยืน!

** ผู้เข้าร่วมในงานมีใครบ้าง

ผู้ประกอบการธุรกิจแนวหน้า

จากหลากหลายองค์กรชั้นนำด้านการสร้างสรรค์และพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรให้เกิดคุณค่าและเกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนมากขึ้น

นักสร้างสรรค์นวัตกรรม

พบปะพูดคุยกับนักคิดและนักสร้างสรรค์มากประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง เพื่อถกปัญหาหลักๆ ในการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน พร้อมร่วมหาแนวทางที่ใช้ได้จริง

** สิ่งที่คุณจะได้จากงานนี้

แนวคิด: เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ได้ผลดีที่สุด (best practices) และแนวคิดล่าสุดในการจัดการกับปัญหาพื้นฐานในธุรกิจ

เครือข่ายธุรกิจ: สร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารจัดการ ผู้นำ และนักคิดทางด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

** หัวข้อภายในงาน

5 หัวข้อหลักในการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างริเริ่มสร้างสรรค์

1. พลังงานสีเขียว (Green Energy) การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียว นวัตกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม
โรงงานอัฉริยะ

2. มลภาวะและของเสีย (Pollution& Waste)  การรีไซเคิลตลอดทั้งซัพพลายเชน การวัดค่ามลภาวะทาง

อากาศ  วัสดุทางเลือกในการผลิต

3. การศึกษาในที่ทำงาน (Education at the Workplace) การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทอลและการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน พนักงานเรียนรู้ผ่านการเล่น

4. สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health & Well Being) อาคารเพื่อสุขภาพ  พนักงานที่แข็งแรง  
  วัฒนธรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม

5. การตลาด  (Marketing)  การทำการตลาดจากจัดงานอย่างยั่งยืน  

Multi-Chamber Sustainability for Business Forum 2019

วันพฤหสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562

โรงแรมเมอเว่นพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ เลขที่ 2  ถนนวิทยุ

TENTATIVE PROGRAM

13:00 – 14:00: ลงทะเบียน

14:00 – 14:30: พิธีเปิด

14:30 – 15:45: สัมมนา (5 Tracks)

15:45 – 16:15: เบรค

16:15 – 16:45: สัมมนา Parallel Duo Presentations #1 (5 Tracks)

16:50 – 17:25: สัมมนา Duo Presentations #2 (5 Tracks)

17:30 – 18:25: การบรรยายโดยผู้บริหาร เรื่อง ความยั่งยืนเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ      

     Sustainability as a Corporate Strategy

18:25 – 18:30: Closing remarks

18:30 – 20:00: Networking

20:00   จบงาน

ค่าลงทะเบียน  

ลงทะเบียนล่วงหน้า Early bird:  (ภายในวันที่ 29 พ.ค. 2562)

– สมาชิกหอการค้า Member 1,300 THB

– บุคคลทั่วไป Non-member 1,600 THB

ลงทะเบียนหน้างาน:

– สมาชิกหอการค้า Member 1,600 THB

– บุคคลทั่วไป Non-member 1,900 THB

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

FTCC: คุณนุชจรีย์ จัดพูล   Email: nutjaree(@)francothaicc.com / Tel : +66 (0) 2 650 9613 #180

NTCC: ประภัสสร ครั่งกระโทก   Email: events(@)ntccthailand.org /Tel : +66 (0) 2 254 64 34

(5)

Sharing is caring!