“จุ๋ม ปอยเด้ง+จักรเพชร” ผู้ประกาศข่าวช่องGMM25 รับรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ “องค์กรบุคคล ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบดีเด่น” Maha Naga Awards 2019 ครั้งที่ 1

Sharing is caring!

ขอแสดงความยินดี : 2 ผู้ประกาศข่าวช่อง GMM25 “คุณนพขวัญ นาคนวล” (จุ๋ม ปอยเด้ง) ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ ประเภทสื่อสารมวลชนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น และ “คุณจักรเพชร กุนทอง” ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ ประเภทสื่อสารมวลชน  ผู้ประกาศข่าว พิธีกร ดีเด่น ในงานรับรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ “องค์กร บุคคล ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบดีเด่น” Maha Naga Awards 2019 ครั้งที่ 1 โดยหม่อมเจ้าหญิงอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีประทานรางวัล ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันก่อน และสามารถติดตามการรายงานข่าวของ 2 ผู้ประกาศ แบบคุยข่าว เล่าสนุก เข้าใจง่าย ได้ในรายการข่าวเย็น 25 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.15-18.00น. ทางช่อง GMM25

(87)

Sharing is caring!