ชวนชมโขนชุด“พระรามราชสุริยวงศ์” ในงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวา

Sharing is caring!

เพื่อให้ประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศได้มีโอกาสชมการแสดงโขนอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย กระทรวงวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เชิญชวนประชาชนชาวไทย ชมการแสดงโขนกลางแจ้ง เรื่องรามเกียรติ์ ชุด พระรามราชสุริยวงศ์ โดยนักแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ซึ่งจะจัดแสดง ๒ ครั้ง ครั้งแรกในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๔ งานเทศกาลประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ที่รวมรวบของดีเมืองกาฬสินธุ์มาไว้ในงานเดียว ในวันพุธที่ ๒๔ มีนาคมนี้ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ และจัดแสดงอีกครั้งในงาน “พิธีเปิดสังคีตศาลาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์” ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

โขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พระรามราชสุริยวงศ์ มีความยาว ๑ชั่วโมง ๕๐ นาที ประกอบด้วยฉากสำคัญ ๓ ฉากใหญ่ คือ ฉากเทว   สภา ซึ่งแสดงการอวตารของพระนารายณ์ พระนางลักษณมี และเหล่าทหาร ฉากยกรบ ที่จะแสดงให้เห็นความยิ่งใหญ่ของสองทัพ ระหว่างฝ่ายธรรมะกับอธรรม นำเสนอกระบวนท่ารำอันสวยงามที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์เอาไว้และสืบทอดมาจนปัจจุบัน ทั้งกระบวนท่ารบ กระบวนท่ายกทัพ ท่าขึ้นลอย อันเป็นหัวใจของการแสดงโขน และฉากคืนนคร ซึ่งแสดงให้เห็นความสวยงามของกระบวนทัพ และบทประพันธ์ที่ไพเราะงดงาม จากครูทัศนีย์ ขุนทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย-คีตศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

ทั้งนี้ในงานได้กำหนดมาตรการป้องกันที่เข้มงวด ทั้งการคัดกรอง การปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และการตรวจหาเชื้อผู้ที่มาจากกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ โดยขอให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานดังกล่าว โปรดช่วยกันปฎิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ สแกนคิวอาร์โค้ด แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ”, วัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการ หากมีไข้สูงเกิน ๓๗.๕ เซลเซียล ขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ, ใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ที่มีไว้ให้บริการเสมอ รวมทั้งช่วยกันรักษาระยะห่างระหว่างกัน๑-๒ เมตรอย่างเคร่งครัด

สามารถติดตามข้อมูลการแสดงเพิ่มเติมได้ ทาง www.bpi.ac.th หรือ เฟซบุ๊กสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือ โทร. ๐๒-๔๘๒-๒๑๗๖ ต่อ ๓๘๐, ๓๘๔, ๓๘๖

(53)

Sharing is caring!