“ช่อง 7 รวมใจสู้ภัยโควิด-19” สรุปยอดบริจาคกว่า 37 ล้านบาท มอบเงินเพิ่ม รพ.วชิระภูเก็ต กว่า 2.3 ล้านบาท ก่อนปิดโครงการ

Sharing is caring!

ช่อง 7HD สรุปยอดเงินบริจาคสมทบทุนในโครงการ “ช่อง 7 รวมใจสู้ภัยโควิด-19” เป็นเงินทั้งสิ้น 37,302,579.68 บาท (สามสิบเจ็ดล้านสามแสนสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท หกสิบแปดสตางค์) ซึ่งเงินบริจาคทั้งหมดได้ถูกส่งมอบให้กับโรงพยาบาลรัฐ 11 แห่ง เพื่อให้นำใช้ในการรักษาผู้ป่วย และดูแลบุคลากรทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว

โครงการ “ช่อง 7 รวมใจสู้ภัยโควิด-19” เปิดรับบริจาคเมื่อ 30 มีนาคม- 7 เมษายน 2563 ได้รับเงินบริจาคจำนวน 35,000,000 บาท(สามสิบห้าล้านบาท) โดยเมื่อ 8 เมษายน 2563 ช่อง 7HD ได้นำเงินบริจาคไปมอบให้กับโรงพยาบาลรัฐ 10 แห่ง ที่ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 แห่งละ 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาท) ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, สถาบันบำราศนราดูร, โรงพยาบาลราชวิถี และได้นำส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ทุกภาค 4 แห่งได้แก่ โรงพยาบาล นครพิงค์ จ.เชียงใหม่, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี, โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี และโรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา

และในช่วงระหว่างวันที่ 8-14 เมษายน 2563 ยังคงมีน้ำใจจากประชาชนคนไทยโอนเงินบริจาคเข้ามาสมทบบัญชีของโครงการฯ ช่อง 7HD จึงได้นำเงินบริจาคที่เหลือทั้งหมด จำนวน 2,302,579.68 บาท (สองล้านสามแสนสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท หกสิบแปดสตางค์)  มอบให้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต เป็นแห่งที่ 11 เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่ต้องรับมือกับผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 จำนวนมากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ 

ทั้งนี้ ช่อง 7HD ได้ดำเนินการปิดบัญชีบริจาคในโครงการนี้เรียบร้อยแล้ว พร้อมขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ได้ร่วมสมทบทุนในโครงการนี้

(36)

Sharing is caring!