ช่อง 7HD ปลื้มรับรางวัลกรมป่าไม้ ย้ำจุดยืน “7สี ปันรักให้โลก” ร่วมทำคุณประโยชน์ให้ผืนป่าต่อเนื่อง

Sharing is caring!

ช่อง 7HD รับรางวัลทั้งประเภทองค์กรและบุคคล ด้านช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนงานป่าไม้ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 124 ปี  นางวิลาสิณี ชัยเพ็ชร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนช่อง 7HD รับรางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2563 สาขาส่งเสริมและเผยแพร่ภารกิจด้านป่าไม้ ประเภทองค์กร พร้อมด้วย นายธนพัต กิตติบดีสกุล ผู้ประกาศข่าวจากคอลัมน์ กรีนรีพอร์ต ร่วมรับรางวัล ประเภทบุคคล โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ที่กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 และในโอกาสนี้ช่อง 7HD ได้มอบหน้ากากอเนกประสงค์ จำนวน 600 ชุด โดยมี นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

“บอย-ธนพัต” จากคอลัมน์ กรีนรีพอร์ต กล่าวว่า “ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่เห็นความตั้งใจในการทำงานของช่อง 7HD ด้านการดูแลรักษาผืนป่าในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศมาโดยตลอด ซึ่งล่าสุด โครงการ 7สี ปันรักให้โลก โดยกิจกรรม“ปันรัก คืนผืนป่า สู่ผืนดิน” ได้ร่วมกันดูแลฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมจำนวน60 ไร่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ   ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และได้ส่งกลับคืนแก่กรมป่าไม้จัดสรรการใช้ประโยชน์กับชุมชนต่อไป นอกจากนี้สถานียังได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันปลูกป่าไม้ และดูแลทรัพยากรธรรมชาติของเรา ซึ่งมีพระเอกหนุ่ม บิ๊กเอ็ม-กฤตทธิ์ เป็นสื่อกลางช่วยรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ช่วยดูแลผืนป่าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืน”

“สำหรับคอลัมน์ “กรีนรีพอร์ต” นำเสนอเรื่องราวในด้านต่าง ๆ สู่สาธารณะ ทั้งการปราบปราม ตรวจยึด การบุกรุกป่าของกลุ่มนายทุน เปิดเผยขบวนการครอบครองที่ดินโดยมิชอบ ข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์เอื้อต่อชาวบ้าน กฎหมายป่าชุมชน การสะท้อนปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยเฉพาะเรื่องที่ดินทำกิน รวมถึงเป็นสื่อกลาง เผยแพร่ให้เห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ ป่าต้นน้ำ รณรงค์ให้หันมาปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศต่อไป”

(38)

Sharing is caring!