ช่อง 7HD ภูมิใจคว้ารางวัล หน่วยงานพัฒนาสังคมเป็นเลิศ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Sharing is caring!

ช่อง 7HD สุดเจ๋งเข้ารับ “รางวัลหน่วยงานที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศ” โดย นางนาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนเข้ารับโล่รางวัล “งานประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ” จาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันคล้ายสถาปนาฯ ครบรอบ 18 ปี ที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยืนยันนโยบายร่วมเป็นองค์กรสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุน และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพที่ดีต่อไป

นางนาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด กล่าว “ช่อง 7HD เป็นสื่อกลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและปลุกจิตสำนึกให้คนในสังคม ได้ตระหนักและร่วมมือช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง และยังมีโครงการต่าง ๆ ในการร่วมพัฒนาให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน เช่น โครงการ 7สี ช่วยชาวบ้าน ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2543 ดำเนินการทั้งสมทบทุนและเป็นสื่อกลางส่งต่อความช่วยเหลือ บำรุงด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึงลงพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อน ให้กำลังใจพี่น้องผู้ประสบภัยชาวไทย 

และนานาประเทศที่ประสบภัยพิบัติร้ายแรงต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม หรือการสนับสนุนส่งเสริมคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการมอบรถวีลแชร์เป็นอุปกรณ์ในการดำรงชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ยังมอบโอกาสพัฒนาพื้นฐานชีวิตของเยาวชน ให้มีอนาคตทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ผ่านโครงการ 7สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนดีแต่ขาดแคลนและมีจิตอาสา รวมถึงเรายังได้เปิดช่องทางให้ประชาชนได้มาเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ ที่มีผลต่อการดำรงคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านรายการ 7สี ช่วยชาวบ้าน ได้อีกด้วย”

ช่อง 7HD ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ นักแสดง ผู้ประกาศข่าว ปลูกจิตอาสาหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นกำลังสำคัญร่วมรณรงค์ดูแลรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น รณรงค์ลดและรีไซเคิลการใช้พลาสติกเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า หรือแม้แต่การประหยัดพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านโครงการ 7สี ปันรักให้โลก เป็นต้น

ผลงานCSRเป็นเลิศ:ช่อง 7HD โดย นางนาฏนภางค์ จงสมจิต (ขวา) กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศ ในงาน “ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ” จาก นายจุติ ไกรฤกษ์ (ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ 18 ปี

(11)

Sharing is caring!