ช่อง 7HD ส่งเสริมเยาวชนไทย มอบทุนต่อเนื่อง ในโครงการ “7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” รุ่นที่ 2

Sharing is caring!

ช่อง 7HD โดย ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการผู้จัดการ มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ในโครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” ต่อเนื่องมาจนถึงรุ่นที่ 2 จำนวน 208 ทุน ทุนละ 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,664,000 บาท ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โดยมี นายสนิท​ แย้มเกษร  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นผู้รับมอบ พร้อมตัวแทนนักเรียนทุนของโครงการฯ รุ่นที่ 2 จากจังหวัดกรุงเทพมหานคร และอาจารย์ผู้ดูแล นอกจากนี้ช่อง 7HD ยังได้เปิดสตูดิโอต้อนรับนักเรียนทุนของโครงการฯ เข้าเยี่ยมชมรายการสนามข่าว 7 สี และสนามข่าวบันเทิง และได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านสื่อมวลชน จากผู้ประกาศข่าว จอย-จีรนันท์ เขตพงศ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต เมื่อวันจันทร์ที่23 กันยายน 2562

“ช่อง 7HD เราเชื่อมั่นว่าการศึกษา เป็นบันไดสำคัญที่จะทำให้เยาวชน ได้เติบโตเป็นพลเมืองที่
มีคุณภาพให้กับประเทศ เราจึงได้ดำเนินโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา มาตั้งแต่ปี 2553 ด้วยความมุ่งหวังว่าโครงการฯ ของเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพเพื่อตอบแทนสังคม ซึ่งในปีนี้ ช่อง 7HD มุ่งมั่นที่จะสานต่อแนวทางด้านการส่งเสริมการศึกษา ด้วยการจัดโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ‘ระดับมัธยมศึกษา’ รุ่นที่ 2 โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ จะมีนักเรียนที่มีสิทธิ์รับทุนตามหลักเกณฑ์จำนวน 208 ทุน ทุนละ 8,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,664,000 บาท ในนามของช่อง 7HD เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุนการศึกษาจากโครงการฯ นี้ จะช่วยเป็นกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนทุกคน ขอให้ตั้งมั่นอยู่ในความพยายาม ความดี และขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียนต่อไปนะคะ”

การมอบทุนการศึกษาตามโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และในปีนี้ โครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับมัธยมศึกษา” รุ่นที่ 2 ได้ทำการคัดเลือกนักเรียนร่วมกับสพฐ.

จากเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยช่อง 7HD หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนการศึกษาของโครงการฯ จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษา และเป็นส่วนส่งเสริมผลักดันให้นักเรียนทุนทุกคน ก้าวสู่ความสำเร็จได้ในอนาคต

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมต่าง ๆ  ได้ทาง ช่อง 7HD กด 35 ทางโซเชียล Facebook, IG, Twitter, Youtube: Ch7HD, เว็บไซต์: www.ch7.com

 

(76)

Sharing is caring!