“ณภัทร์ศรณ์ ศรีเมืองธน”รับพระราชทานรางวัล“เทพทอง

Sharing is caring!

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 20 ของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่องค์กรดีเด่น นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น และนักวิทยุกระจายเสียงดีเด่น เพื่อสร้างเสริมความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรในวงการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ เป็นแบบอย่างที่ดี และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

ซึ่งหนึ่งในผู้รับพระราชทานรางวัล “เทพทอง” ประเภทนักวิทยุกระจายเสียง ดีเด่น ประจำปี 2562 จุ๋ม-ณภัทร์ศรณ์ ศรีเมืองธน นักจัดรายการ และเจ้าของรายการ “มุมความสุข” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เอฟเอ็ม 92.0 เมกะเฮิร์ต และ เอเอ็ม 1161 คลื่น กศน. หรือ สถานีวิทยุศึกษา ถือเป็นอีกหนึ่งลูกศิษย์ของครูสุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2533 บรมครูผู้ล่วงลับ ในด้านการจัดรายการวิทยุ

สิบเนื่องจาก ปี 2555 ครูสุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ ได้ตอบรับกระแสแฟนเพลงในการจัดรายการวิทยุ เพื่อนำประสบการณ์ชีวิต และพรสวรรค์ในด้านวิชาการออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้อง ไปเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนคนไทย โดยเฉพาะแฟนเพลงครูสุเทพ วงศ์กำแหง ในชื่อรายการ “มุมุความสุข” ออกอากาศเวลา 20.30-21.00 น. วันอาทิตย์ ถึงวันพฤหัสบดี ทางสถานีวิทยุศึกษา เอฟเอ็ม 92.0 เมกะเฮิร์ต และ เอเอ็ม 1161

ทั้งนั้น ครูสุเทพ วงศ์กำแหง ยังได้ชักชวนลูกศิษย์คนใกล้ชิด พรเทพ เทพรัตน์, ฎากร เทพทอง, บูรพา-ดร.ญาดา อารัมภีร ทายาทครูสง่า อารัมภีร ไปร่วมดำเนินรายการมอบความสุขให้กับผู้ฟังมาร่วม 8 ปี จนกลายเป็นหนึ่งในเมล็ดพันธุ์บันเทิง ที่บรมครูได้หว่านไว้เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย จนในที่สุดรายการ “มุมความสุข” ก็ได้เกียรติสูงสุดเข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 20 ของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ล่าสุด จุ๋ม-ณภัทร์ศรณ์ ศรีเมืองธน เจ้าของรายการ “มุมความสุข” ได้จัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ โดยมีชุติมา เสวกุล, บูรพา-ดร.ญาดา อารัมภีร, ฎากร เทพทอง, จันทรา ชัยนุรักษ์, วรินทร์ธิรา ออง และณัฐวรรณ รังสิยานนท์ มาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องอาหารนาทอง เหม่งจ๋าย

(108)

Sharing is caring!