ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ จัดกิจกรรม “ใจถึงใจ ปัน น้ำใจ”มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ ตำรวจ ภ.จว.พิษณุโลก!!

Sharing is caring!

ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระราหู พร้อมทั้ง พล.ต.ปธาน ทองขุนนา ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ”ใจถึงใจ ปันน้ำใจ”มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจ และมอบถุงยังชีพให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก นอกจากนี้ คุณอังกูร มหบุญพาชัย ให้เกียรติเป็นตัวแทน บริษัท พอลแทรกเตอร์ กำแพงเพชร ได้ร่วมสนับสนุนสมทบทุนเข้าโครงการฯกับมูลนิธิพระราหูเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

โดยมี พ.ต.อ.ทรงพล สังข์เกษม รอง ผบก.ภ. จว.พิษณุโลก, พ.ต.อ.ไชยวิญญ์ อินทรทรัพย์ ผกก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก นำข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก รวมทั้ง ครอบครัวและบุตรของข้าราชการตำรวจร่วมให้การต้อนรับ และร่วมรับมอบ

สำหรับการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจครั้งนี้ ซึ่งมี ตั้งแต่ระดับ อนุบาล ประถม มัธยม และระดับปริญญา เป็นจำนวน 73 ทุน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนบุตรของข้าราชการตำรวจ ที่เรียนดีแต่ยังขาดปัจจัยหลายๆด้าน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ ลดรายจ่ายให้กับครอบครัว ของข้าราชการตำรวจ รวมทั้งได้มอบถุงยังชีพให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก เป็นจำนวน 83 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจทุกๆนายที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 ที่ผ่านมา

(51)

Sharing is caring!