ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ จัดอุปสมบทหมู่ แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน รุ่นที่ 3

Sharing is caring!

ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานจัดโครงการฯ นำคณะผู้บวชพระ ผู้บวชชี และลูกศิษย์ ในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ตามรอยพระบรมศาสดา สู่ดินแดนพุทธภูมิ แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล รุ่นที่ 3 ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย

โดยในงานบุญครั้งนี้ มีพุทธมามกะเข้าอุปสมบทรวมทั้งหมด 73 ชีวิต หลังเหินฟ้าสู่ประเทศอินเดีย เดินทางถึงวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ได้เข้านมัสการพระครูอุดมโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี หัวหน้ากองงานกิจการพิเศษ พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เมตตาให้โอวาท ก่อนเข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบท
โดนคณะที่เข้าร่วมอุปสมบท จะพำนักณ พระอุโบสถ วัดไทยพุทคยา ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 9 – 24 ตุลาคม 2562 นี้เป็นลำดับต่อไป

Sharing is caring!