ด้วยความห่วงใยพี่น้องบ้านโคกยาง จ.นราธิวาส ที่ประสพอุทกภัย

Sharing is caring!

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ที่ทำการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส โดยบูรณาการเจ้าหน้าที่จากทุกกรมร่วมดำเนินงาน และได้มอบหมายให้ นาบสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที จ นราธิวาส ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เพื่อมอบถุงยังชีพ ยาสามัญประจำบ้านจำนวน 200 ชุด น้ำดื่ม 400 แกลอน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านโคกยาง ตำบลโคกยาง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

พร้อมด้วยรถผลิตนำ้ดื่ม ของกรมทรัพยากรนำ้บาดาล เพื่อบริการประชาชนในพื่นที่ อำเภอตากใบ และมีเจ้าหน้าที่ของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรม ทรัพยากรน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช กรมป่าไม้ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส เข้าช่วยเหลือประชาชนกว่า 500 นาย โดยมี พลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่4 เข้าร่วมการปฎิบัติงานและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย

(51)

Sharing is caring!