ตา สุรางคนา สุนทรพนาเวศ – เหน่ง อรศรี ฮอนโนลด์ ขอทำหน้าที่ชาวพุทธ ร่วมขับเคลื่อนพระศาสนาด้วยศรัทธา

Sharing is caring!

พุทธศาสนาเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวพุทธ หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบดังแสงสว่างนำทางให้ผู้ที่มืดบอดมองเห็นความหมายและหนทางแห่งชีวิต การจะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ ‘พุทธบริษัท’ จึงต้องตระหนักในหน้าที่ชองการเป็นชาวพุทธด้วยการทำหน้าที่ของพุทธบริษัทให้ถูกต้องสมบูรณ์

ในงานเสวนาพุทธ(ไร้)กาล คำสอนเหนือกาลเวลา อันเป็นกิจกรรมที่เหล่าพุทธบริษัท 4 ได้มาร่วมแบ่งปันความคิดและประสบการณ์ เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามต่อไปในสังคมไทย

  

โดย ตา สุรางคนา สุนทรพนาเวศ อดีตรองนางสาวไทย ดารานักแสดงมากความสามารถ ผู้น้อมนำพระธรรมมาเผยแผ่ในฐานะอุบาสิกา ที่ผันตัวมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในศาสตร์การพัฒนาตนเองในวิถีพุทธ กล่าวว่า “จริงๆ เมื่อก่อนก็เป็นคนไม่ได้สนใจธรรมะเลย เพราะเราอยู่ในแวดวงบันเทิง มีความมายาและกิเลสตัณหาต่างๆ เยอะมาก จนกระทั่งเราเจอทุกข์ คือไม่สบาย ป่วยเป็นมะเร็ง มันก็เปลี่ยนชีวิต มันทำให้เราอยากรู้ว่าทำยังไงถึงไม่ต้องเกิดอีก แล้วก็โชคดีที่เกิดมาในประเทศที่มีพุทธศาสนาจึงได้เรียนรู้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ว่าตราบใดที่เรายังสร้างภพสร้างชาติ เราก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ สิ่งที่จะหยุดได้คือการศึกษาธรรมะให้เข้าใจ ทำอย่างไรที่เราจะหยุดการสร้างอกุศลและเจริญกุศล สิ่งสำคัญก็คือเราต้องทำให้กับตัวเอง ซึ่งนั่นคือหน้าที่ที่เราต้องมีต่อตน ขณะเดียวกันเรายังมีหน้าที่ที่ต้องมีต่อผู้อื่น คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่น หน้าที่ที่ต้องมีต่อสังคมและหน้าที่ของอุบาสิกา หนึ่งในพุทธบริษัท 4 ที่ต้องศึกษา ต้องปฏิบัติ ต้องเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์”

  

ขณะที่ เหน่ง อรศรี ฮอนโนลด์ แม่ของนางเอกสาวมาร์กี้ ราศรี บาเล็นซิเอก้า จิราธิวัฒน์ ที่ยกระดับสู่การเป็นยายของหลานฝาแฝดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย ขอทำหน้าที่ชาวพุทธด้วยการร่วมแสดงในหนังสั้น เพื่อระดมทุนสร้างภาพยนตร์ A Wise Calling โดยผู้กำกับชาวอินเดีย กล่าวถึงความรู้สึกหลังได้รับบทบาทว่า “อยากเรียนธรรมะและก็อยากรู้ธรรมะเพิ่มขึ้น เพราะว่าธรรมะทำให้เรามีความสุขขึ้น แล้วอีกอย่างแม่อยากทำตัวให้เป็นตัวอย่างของลูก เพราะว่าการที่แม่เลี้ยงลูกมาถ้าแม่อยากให้ลูกเป็นอะไร แม่อยากให้ลูกตลก แม่ก็ต้องตลก แม่อยากให้ลูกขยัน แม่ก็ต้องขยัน อยากศึกษาให้ลูกดูก่อน ถึงวันนี้แล้วแม่คิดว่าการศึกษาธรรมะมันทำให้เรารู้จักที่จะอยู่กับทุกข์ได้ อยู่กับสุขก็ไม่สุขเกินไป แต่อยู่กับทุกข์ได้สำคัญที่สุด เพราะอย่างแม่เป็นโรคบ้านหมุน มันก็ไม่หายหรอก แต่แม่อยู่กับมันได้ อยู่กับมันอย่างมีความสุขแล้ว แม่ก็อยากที่จะสอนให้หลานรู้จักธรรมะด้วย”

  

นาเดีย หลิน เลขาธิการมูลนิธิพุทธจตุปริสา (ประเทศไทย) ผู้ริเริ่มโปรเจคภาพยนตร์กล่าวว่า “ในเรื่องของภิกษุณีในเมืองไทยยังไม่ค่อยมีคนเข้าใจเรื่องนี้มากนัก เราจึงจัดทำหนังเรื่อง A Wise Calling เป็นหนังที่สร้างเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่แสวงหาธรรมะ ตามหาเส้นทางการหลุดพ้นจากความทุกข์ หนังเรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่ออยากให้ทุกคนมีความเข้าใจความหมายของภิกษุณีมากขึ้น แรงบันดาลใจสำคัญคือ เรามองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนา เราเลยอยากให้ทุกคนเห็นภาพนั้นร่วมกันกับเรา”

  

ไม่เพียงแต่การขับเคลื่อนพุทธศาสนาในฝั่งทางโลกเท่านั้น ฝั่งทางธรรมก็เห็นความสำคัญของเรื่องนี้อยู่
ไม่น้อย อัยเย ธัมมนันทา ภิกษุณี กล่าวว่า “สำหรับพุทธบริษัท 4 การทำงานร่วมกันของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา ด้วยการศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยแท้จริง ช่วยกันเผยแพร่ศาสนา ทำนุบำรุงศาสนา ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนในการช่วยกันทำให้หลักธรรมคำสอนมุ่งหน้าต่อไป ให้พระธรรมวินัยและพุทธศาสนามีความรุ่งเรืองสืบต่อยาวนาน”

ด้าน ภันเต ปณีตะ ปารมี ปาติโมกข์ ภิกษุ ก็กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของมูลนิธิพุทธจตุปาริสาในการขับเคลื่อนกงล้อแห่งธรรม ว่า “มูลนิธิพุทธจตุปาริสามีสาขาครอบคลุมสามารถเปิดโอกาสให้ศึกษาธรรมได้ทั่วโลก เช่น อุรุกวัย อเมริกา อินเดีย ศรีลังกา เป็นต้น ซึ่งในต่างประเทศมีคนจำนวนมากให้ความยอมรับและเปิดกว้าง พระพุทธเจ้าให้โอกาสกับทุกคน ทุกชนชั้น ทุกเพศ อย่างเท่าเทียมกัน ในการเข้าศึกษาธรรมะ ความเท่าเทียมกัน ในเรื่องของผู้หญิงที่ต้องการบวช สามารถบวชได้และให้ความเคารพอย่างเท่าเทียมกัน”

เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิพุทธจตุปาริสา ศูนย์กลางการส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธบริษัท 4 ได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมและข้อปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยได้อย่างถูกต้องตามพระไตรปิฎก เพื่อเข้าใจในความหมายที่ลึกซึ้งตรงตามพระพุทธวจนะ 84,000 พระธรรมขันธ์ โดยมีภิกษุและภิกษุณีร่วมจำพรรษา และปฏิบัติกิจสงฆ์ (กิจทางธรรม) พร้อมทั้งอุปถัมภ์วัดทั้งในไทยและทั่วโลก ได้แก่ วัฏฏะภิกขุนีปาฏิโมกขะธัมมะติปิฏกะ จ.ยโสธร พุทธจตุปาริสาอุทยาน จ.นครปฐม ตลอดจนวัดและพุทธสถานในต่างประเทศ อาทิ อลาสกา แคลิฟอร์เนีย ออสเตรเลีย อุรุกวัย ศรีลังกาและอินเดีย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.buddhacatuparisa.com
www.facebook.com/buddhacatuparisa.thailand

(70)

Sharing is caring!