ทีวี ธันเดอร์ คุมเข้มโควิด-19 ตาม เกณฑ์สาธารณสุข ยืนยันไม่กระทบ แผนงานถ่ายทำ

Sharing is caring!

คุมเข้มมาตรการโควิด – นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของทีมงานทุกคนในกองถ่ายทำละคร เกมโชว์ และรายการทุกรายการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ที่กำหนดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำหรับการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ 

โดยมาตรฐานที่ผ่านการตรวจประเมินจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้แก่

ด้านการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่• การลงทะเบียน “ไทยชนะ”• จัดเตรียมหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ• จุดคัดกรองอุณหภูมิ• ทำสัญลักษณ์การเว้นระยะห่าง 1 เมตร ตามจุดต่าง ๆ • แบ่งสัดส่วนการปฏิบัติงานให้ห่างกัน อย่างน้อย 2 เมตร• จัดการระบายอากาศให้เหมาะสม ไม่แออัด• ใช้ภาชนะรับประทานอาหารและแก้วน้ำส่วนตัว• ให้คำแนะนำเรื่องมาตรการโควิดก่อนเริ่มทำงาน

ด้านการประเมินระหว่างให้บริการ• จำนวนคณะทำงานรวมกันไม่เกิน 150 คน และผู้ชมไม่เกิน 50 คน• ให้มีการลงทะเบียน “ไทยชนะ”• ตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ เป็นหวัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน• จัดพื้นที่รับรองผู้มีอาการผิดปกติ• ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นนักแสดงในขณะเข้าฉาก• ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ ก่อนและหลังปฏิบัติงาน• ช่างแต่งหน้า ทำผมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ ก่อนและหลัง แต่งหน้าทำผม• มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อการควบคุมโรค• ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ก่อนและหลังการถ่ายทำ• ทำความสะอาดเครื่องกรองอากาศ หรือระบบกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง• ทำความสะอาดห้องสุขา ทุก 2 ชั่วโมง• มีถังขยะที่สะอาด มีฝาปิด และนำไปทิ้งยังจุดรวบรวมขยะทุกวัน

ทั้งนี้ ทุกกองถ่ายรายการของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และผ่านการตรวจประเมินในทุกรายการ และขอยืนยันว่าการถ่ายทำและออกอากาศรายการต่าง ๆ ของบริษัท ยังคงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน และ โรงถ่าย TVT Green Park Studio และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเช่นกัน

(47)

Sharing is caring!