“ท็อป-เชอรี่-อเล็กซ์”ร่วม โครงการใครรักป่ายกมือขึ้น แจ้งผลการระดมทุนและเปลี่ยนแปลงวิธีการสนับสนุนผู้พิทักษ์ป่า

Sharing is caring!

กลุ่ม ทำด้วยใจใน โครงการใครรักป่ายกมือขึ้น นำโดยนักแสดงสาวอารมณ์ดี ท็อปดารณีนุช ปสุตนาวิน และเพื่อนสมาชิกที่มีจิตอาสา ซึ่งได้ระดมทุนดูแลเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ จัดกิจกรรมแถลงข่าว การแจ้งผลการระดมทุนและเปลี่ยนแปลงวิธีการในการสนับสนุนผู้พิทักษ์ป่า  ภายในงาน Good Society Expo 2018 โซน Central Court ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  

       ภายในงาน ท็อปดารณีนุช หัวเรือใหญ่โครงการ ใครรักป่ายกมือขึ้น ได้มีการแจ้งถึงผลการระดมทุนและเปลี่ยนแปลงวิธีการในการสนับสนุนผู้พิทักษ์ป่า   โดยมีเพื่อนนักแสดงร่วมพูดคุย  อาทิ  เชอรี่-เข็มอัปสร, อเล็กซ์ เรนเดล, ฟรอยด์-ณัฏฐพงษ์, แจง-วราพรรณ, ก้อง-ปิยะ, ดุ๊ก-ภาณุเดช  ฯลฯ  

        สำหรับ โครงการใครรักป่ายกมือขึ้น”  ได้แจ้งผลการระดมทุนและเงินบริจาค ไว้ใน http://www.rangersfund.com/ว่าจะนำไปจัดซื้อกรมธรรม์ให้ผู้พิทักษ์ป่า 16,319 คน ตั้งแต่ 1 เม.ย.– 30 ก.ย. 61 เป็นจำนวนเงิน 32,638,000 บาท แต่เนื่องจากจำนวนเงินยังได้ไม่ถึงเป้าที่กำหนดไว้ และได้ตัดยอดแบ่งซื้อกรมธรรม์สุขภาพและอุบัติเหตุไปแล้ว 4,445 กรมธรรม์ เป็นจำนวนเงิน 8,890,000 บาท และส่วนที่เหลือจนถึงสิ้นเดือนก.ย.นี้คาดว่าจะมีประมาณ 2,000,000 กว่าบาทโครงการจึง ได้หารือกับ เมืองไทยประกันภัย ซึ่งได้ข้อสรุปว่าเงินส่วนที่เหลือ จะปรับจากซื้อกรมธรรม์ประเภทสุขภาพและอุบัติเหตุแบบระบุชื่อเป็นกรมธรรม์ประเภทอุบัติเหตุกลุ่มแบบไม่ระบุชื่อ เพื่อให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า โดยจะคุ้มครองเป็นเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อ

        นอกจากนี้กลุ่ม ทำด้วยใจ จะจัดตั้งเป็นชมรมเพื่อความคล่องตัวในเรื่องให้ความช่วยเหลือและบริหารเงินบริจาคในวาระหลังจากสิ้นสุดเดือนกันยายน 61  

    ในส่วนของการรับบริจาค ยังคงเปิดระดมทุน ผ่าน www.rangersfund.com ซึ่งดำเนินการโดยธุรกิจเพื่อสังคม เทใจดอทคอม โดยสามารถขอใบเสร็จรับเงินนำไปหักภาษีได้ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อองค์กรที่นำยอดบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้

Sharing is caring!