นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมเยี่ยมเยียนและมอบอินทผาลัมให้แก่ประชาชนอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

Sharing is caring!

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เป็นประธานในงานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนธรรมคีรีวิทยา นอกจากนี้ยังมอบอินทผาลัมให้กับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ก่อนที่จะเข้าวันรอมฏอนพร้อมเยี่ยมชมและพบประพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ,เพื่อให้นักเรียน เกิดความรักความภาคภูมิใจในครู อาจารย์และสถาบัน,เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่กำลังศึกษาเกิดความมานะพยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียนต่อไป,เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ, เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบและถาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลาน และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง

ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนธรรมคีรีวิทยา มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งหมด 44 คน ประกอบด้วย นักเรียนระดับอนุบาล 3 จำนวน 16 คน, นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 3 จำนวน 12 คน, นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 จำนวน 16 คน และนอกจากนี้ มีนักเรียนระดับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำตำบลธารคีรี จำนวน 51 คน รวมทั้งหมด 95 คน

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า ครั้งนี้ได้มาเยี่ยมเยียนประชาชนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา พร้อมกับได้มามอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนธรรมคีรีวิทยา ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และได้นำอินทผาลัมมาแจก่ายให้พี่น้องประชาชนก่อนเข้าวันรอมฏอนด้วย

ในการมาครั้งนี้เห็นเด็กก็รู้สึกดีใจเพราะลูกหลานน่ารักทุกคนซึ่งตนก็ได้ฝากฝังเด็กๆเกี่ยวกับประเทศไทยของเราให้เด็กรุ่นต่อไปที่เข้ามาช่วยกันดูแลด้วย ซึ่งพอเวลาพูดเรื่องนี้ออกมาจะเห็นว่าเด็กๆมีความตั้งใจ มีตาเป็นประกาย ทั้งนี้ตนเชื่อว่าเรากำลังจะเข้าสู่สิ่วที่รอคอยในไม่ช้านี้ เข้าสู่ประเทศในยุคศิวิไลภายใต้พระบรมโพธิสมภารในหลวงราชการปัจจุบัน และในขณะเดียวกันสิ่งที่ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัดและคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต้องทำก็คือเร่งให้เกิดสิ่งที่ทุกคนรอคอยให้ดีที่สุดอย่างสงบและเรียบร้อย

“ท้ายสุดอยากจะขอบคุณพร้อมกับขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งตั้งแต่สมเด็จย่าท่านยังพระชนม์ชีพอยู่นั้น ตำรวจตระเวนชายแดนมีบทบาทอย่างมากในการเข้าช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนและมีการตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้ความรู้การศึกษาแก่เด็ก อย่างไรก็ตามท่านมีส่วนอย่างยิ่งในการที่ช่วยทำนุบำรุงและรักษาความมั่นคงให้กับประเทศไทยของเรา และนอกจากนี้อยากจะชักชวนพี่น้องคนไทยมาท่องเที่ยวในภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนและจังหวัดสงขลา ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติยังมีอยู่มาก ความสวยสดงดงามของธรรมชาติยังมีอยู่มาก อยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวเพราะที่นี่คือประเทศไทยของเรา มาช่วยกันเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจดีขึ้น”

(41)

Sharing is caring!