น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมราชินี พระราชทานแจกัน ดอกไม้เยี่ยมอาการป่วย ศิลปินแห่ง ชาติ “เศรษฐา ศิระฉายา” เรื่องดี คนบันเทิง

Sharing is caring!

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมราชินี พระราชทานแจกัน ดอกไม้เยี่ยมอาการป่วย ศิลปินแห่งชาติ เศรษฐา ศิระฉายา

โดยโปรดให้คุณจันทนี ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ อัญเชิญกระแจกันและกระเช้าพระราชทานมามอบให้ โดยมีนางนฤมล ล้อมทอง เลขานุการมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ
โดยศิลปินแห่งชาติ เศรษฐา ศิระฉายา โพสต์ข้อความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ. ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานแจกันดอกไม้และกระเช้าของเยี่ยมพระราชทาน เยี่ยมอาการป่วยของข้าพระพุทธเจ้า นายเศรษฐา ศิระฉายาและครอบครัว

ข้าพระพุทธเจ้า ในนามของ นายเศรษฐา ศิระฉายาและครอบครัว รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระราชทานแจกันดอกไม้และกระเช้าของเยี่ยมพระราชทานในครั้งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัว จักเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ “(51)

Sharing is caring!