บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จัดงาน ELLE Paris Atelier (แอลปารีสอะเทริเย่ร์)

Sharing is caring!

รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบูติคสตรี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จัดงาน ELLE Paris Atelier (แอลปารีสอะเทริเย่ร์)เพื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์เสื้อผ้า และเครื่องประดับชื่อดัง ELLE (แอล)และ ELLE Homme (แอล ฮอม)จากประเทศฝรั่งเศสให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และพัฒนาวงการแฟชั่นไทยให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับโลก โดยมี วิชุดา วุฒิกรีเกียรติ, กนกนภา สายหรุ่น, นวัสนันท์ มุกดาพิทักษ์, วันทิตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ และ คุณาคม พลพานิช ให้เกียรติร่วมงาน ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน ตั้งแต่วันที่ 1518 สิงหาคม 2562

จากซ้ายไปขวา

1.คุณนวัสนันท์ มุกดาพิทักษ์ ผู้จัดการแผนกส่วนงานกิจกรรม และประชาสัมพันธ์

2.คุณวันทิตา ลิ่วเฉลิมวงศ์เซเลบริตี้

3.คุณกนกนภา สายหรุ่น ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานลูกค้า บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

4.คุณสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

5.คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบูติคสตรี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

6.คุณวิชุดา วุฒิกรีเกียรติ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ELLE บริษัทไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

7.คุณคุณาคม พลพานิช เซเลบริตี้

(55)

Sharing is caring!