บุคลิก คลิกความสำเร็จ”ส้ม-หนูสิ”เดินหน้าโครงการปลุกพลังสร้างคุณค่าสัญจร ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ

Sharing is caring!

​เพราะบุคลิกภาพที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความประทับใจ และความประทับใจคือจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ ส้ม-ชนากานต์ ชัยศรี มิสไทยแลนด์เวิลด์ 1990 หนูสิ-สิริรัตน์ เรืองศรี มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2010 ณ ฉัตร-กวิยณัฏฐ์ แฮร์มัน มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2012 ร่วมกับเครื่องดื่มซันทาน่า ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าควีนพรีเชียส เดินหน้าโครงการปลุกพลังสร้างคุณค่าสัญจรครั้งที่ 4

จัดเทรนนิ่ง บุคลิก คลิกความสำเร็จ ให้กับน้องๆ นักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ วิโรฒ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ดร.ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์จิตอุษา ขันทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้การต้อนรับ


​สำหรับเทรนนิ่งสัญจรในครั้งนี้ หนูสิ-สิริรัตน์ เรืองศรี ทำหน้าที่สอนบุคลิกภาพเบื้องต้นที่จะส่งเสริมให้น้องๆ นักศึกษามีท่วงท่าในการยืน การเดิน และการนั่ง ที่สง่างาม เพื่อสร้างความประทับใจแรก พร้อมกับให้น้องๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริงในห้องเรียน จากเรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็คิดว่ากล้วยๆ หมูๆ แต่พอได้ทำจริงทุกคนกลับพบว่าบุคลิก การเดิน การนั่ง การยืนต่อหน้าให้สง่างามไม่ง่ายเลย แต่เมื่อได้เรียนรู้และฝึกฝนก็จะนำมาซึ่งบุคลิกที่ดีได้เช่นกัน


​ส่วนชนากานต์ ชัยศรี แบ่งปันเรื่องการวางเป้าหมายชีวิตและทำชีวิตของตัวเองให้เป็นคนที่ทรงคุณค่า ในทุกช่วงวัยเพื่อความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ที่มาจากพลังภายในของตัวเราเอง ซึ่งเป็นการแบ่งปันที่เติมพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ นักศึกษาทุกคน
​“ส้มและพวกเราทุกคนมีความสุขมากๆ ที่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆในเรื่องของการมีบุคลิกภาพที่ดี ให้กับน้องนักศึกษาที่นี่

ซึ่งน้องๆ ทุกคนให้ร่วมมือร่วมใจ รวมพลังฝีกซ้อมกันอย่างสนุกสนาน เป็นคลาสที่สนุกมากๆ พวกเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ตราบเท่าที่เรายังมีมีแรงและมีพลัง หน่วยงานหรือองค์ไหนที่สนใจอยากจะให้เราไปแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ เพจ : Queen Precious พวกเรายินดีที่จะไปแบ่งปันสิ่งดีให้ค่ะ

สิขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรจน์ ประสานมิตรทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างคุณค่าในครั้งนี้ค่ะ ซึ่งเป็นความตั้งใจของเราทุกคนที่จะแบ่งปันสิ่งดีคืนสู่สังคมส่วนหน่วยงานไหนที่จะให้การสนับสนุนพวกเราก็ยินดีนะค่ะ
​นับเป็นอีกกิจกรรมแห่งการให้ดีๆ ที่ผู้ให้และผู้รับมีรอยยิ้ม มีความสุขไปพร้อมๆ กัน

(63)

Sharing is caring!