ตามหา”นางสาววันเพ็ญ”เดือนสิบสอง ปี 2020 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 25 ต.ค.

Sharing is caring!

คุณสมบัติ สาวงาม ที่มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมงัดมาประชันอวดไอเดียการแต่งชุดไทยเที่ยวท่าไม่ว่าคุณจะเป็นสาวจริง หรือสาวจำแลง เราไม่จำกัด ส่งตัวเองมาอวด ความปังปุริเย่กันบนเวทีท่ามหาราช

รางวัลมากมาย รอคุณอยู่

รายละเอียดการสมัคร >> http://shorturl.at/sFGO4

คลิ๊กสมัครเลย >> http://shorturl.at/bmzH4

โทร 02 024 139 , 085 163 9444
line : @thamaharaj

กติกาการประกวดนางสาววันเพ็ญ

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

1)ไม่จํากัดเพศ

2)อํายุ 18 ปีขึ้นไป

3) ไม่จํากัดสถานภาพสมรส

4)เป็นผู้มีสุขภาพดีไม่เป็นลมกลางเวทีไม่มีโรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคติดต่อร้ายแรง

5)ไม่จําเป็นต้องมีสังกัดสะดวกเป็นได้เต็มที่

6) มีความคิดสร้างสรรค์

หลักฐานการสมัคร

1) สําเนําบัตรประจําตัวประชาชน (พร้อมรับรองสําเนํา)

2) รูปถ่ายไม่ผ่านแอพ
จํานวน 1 ชดุ จํานวน 1 รูป
(รูปถ่ายปัจจุบันที่ถ่ายไม่เกิน6เดือน,ไม่สวมแว่น,หน้ําตรง)
การแต่งกาย
แต่งกายด้วยชุดไทยทรงผมเครื่องประดับตามอธัยาศัย
หลักเกณฑ์การประกวดและหลักเกณฑ์การให้คะแนน
รอบคัดเลือก
รอบท่ี1 เดินโชว์ตัวหรือจะฟลูเทิร์นก็เลือกเอา
รอบท่ี 2
รอบที่ 3
เก็บคะแนน แนะนําตัวยังไงให้ปัง

1) เอาให้สวยตาหลุด

2) บุคลิกภาพ ท่าทาง การเดิน การไหว้ แบบปังๆ

3) การพูดแนะนําตัวเองให้กรรมการฟังไปเลย
แสดงความสามารถพิเศษ ( 2 นาที )
คะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน

** ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด ห้ามมีการประท้วงใดๆ ทั้งสิ้น**
เงินรางวัลกิจกรรมการประกวดนางสาววันเพ็ญ
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล10,000 บาท มงกฎุ กระทง สายสะพาย รสงวับรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรสงวับ5.000 บาทสายสะพาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 3,000 บาทสายสะพาย รางวัลขวัญใจริเวอร์เฟส รับเงินรางวัล 3,000 บาทสายสะพาย
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับใบสมคัรและกรอกใบสมคัรonlineทํางgoogleฟอร์ม
https://forms.gle/LNrouw2Dv49VXzEC9
ตั้งแต่วันนี้–25 ตุลาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 024 1393 เบอร์มือถือ 085 163 9444
Facebook: Tha Maharaj
line : @thamaharaj

(57)

Sharing is caring!