พร้อมเกินร้อย! ฟ้าใส ปวีณสุดา ออกเดินทางสู่เวทีจักรวาลคืนนี แฟนๆ ร่วมให้กําลังใจอบอุ่น

Sharing is caring!

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, 22 พฤศจิกายน 2562 – หลังจากผ่านบทเรียนอย่างเข้มข้น คืนนี ฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิน Miss Universe Thailand 2019 พร้อมทําหน้าทีตัวแทนประเทศไทย ออกเดินทางไปเข้าร่วมประกวด Miss Universe 2019 โดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่หลายๆ ท่าน อาทิ ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์

รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเทียว ระดับ 10 การท่องเทียวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยแฟนชาวไทยร่วมให้กําลังใจเดินทางมาส่งฟ้าใสไปคว้ามงกุฎทีสามจากเวทีจัก รวาลให้ประเทศไทยอย่างอบอุ่น ก่อนทีฟ้าใสจะออกเดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines เทียวบิน TK 69 เวลา 23.30 น. คืนนี


ทังนีการประกวด Miss Universe 2019 จัดขึนทีเมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา รอบตัดสินจะมีขึนวันอาทิตย์ที 8 ธันวาคม 2562 ตามเวลาท้องถิน ซึงตรงกับช่วงเช้าวันจันทร์ที 9 ธันวาคม 2562 ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD36 เวลา 7.00-10.00 น. นอกจากนี ยังสามารถเกาะติดทุกข่าวสารความเคลือนไหวได้ในช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการ ทีเว็บไซต์ https://missuniverse.in.th เฟซบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/missuniverse.in.th และอินสตาแกรม missuniverse.in.th

FahsaiToUniverse #RoadToMU2019 #MissUniverse #MissUniverse2019 #MissUniverse68th #EmpoweringBeauty #FahsaiWeAreOne #MissUniverseThailand #MissUniverseThailand2019 #TPN #TPNFamily #MUT2019Family #MUTFirstGeneration2019 # #มงสามมาแน่ #PPTV #PPTVHD36

(107)

Sharing is caring!