พิธีเปิดงานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (EH 103)

Sharing is caring!

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมนำ 34 แบรนด์นักออกแบบไทย จากโครงการ Talent Thai & Designers Roomซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักออกแบบไทยให้ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ ร่วมแสดงผลงานการออกแบบ ในงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์นานาชาติ STYLE 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุม ไบเทค บางนา(Hall EH101) ภายในงานมีทั้งสินค้าลฟ์สไตล์ และสินค้าแฟชั่นที่สร้างสรรค์ผลงานโดยเหล่า นักออกแบบไทยรุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักออกแบบไทย และยังมีการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ โดยนักออกแบบไทยแบรนด์ Paul Direkจับมือกับแบรนด์จากประเทศออสเตรียอย่าง Pitour โดยความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกันสร้างสรรค์คอลเลคชั่นพิเศษ Changeซึ่งนับเป็นความร่วมมือข้ามทวีปเป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิดของการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างไทยกับออสเตรียให้ชมภายในงานด้วย

Sharing is caring!