มบ.3 คืนสู่เหย้า วันคล้ายวันสถาปนา 50 ปี โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

Sharing is caring!

ขอขอบคุณท่าน “พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์” องคมนตรี ที่ให้เกียรติเป็นประธานมาร่วมงานเป็นการส่วนตัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ครบรอบ 50 ปี (ปัญจทศวรรษ) 19 พฤษภาคม 2512-2562 ในวันนี้ ต้องขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนาของโรงเรียน เพื่อหวนรำลึกถึงสิ่งดีๆที่ผ่านมาฝากให้ศิษย์รุ่นใหม่ๆได้จดจำเป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียนรู้และเก็บเอาไปพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต พวกเราศิษย์เก่ามบ.รุ่นที่3 พร้อมด้วยศิษย์เก่าศิษย์ใหม่ทุกๆรุ่น ขออวยพรให้คณะครูอาจารย์และผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่เกี่ยวข้อง จงมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการทำงาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของพวกเราชาว “บางบ่อวิทยาคม” ตลอดไป

(36)

Sharing is caring!