‘มะเหมี่ยว-ฝน-เกรซ’ ตัวแทน มิสทีน ไทยแลนด์ ชวนลด-เลิกสูบบุหรี่ ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

Sharing is caring!

เนื่องใน วันที่ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งปีนี้มีคำขวัญ คือ ติดบุหรี่ติดโควิดเสี่ยงตายสูง ตัวแทนรุ่นพี่รุ่นน้องจากเวทีการประกวด มิสทีน ไทยแลนด์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กับทาง มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ  โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

พร้อมเชิญชวนลด-เลิกบุหรี่ เพื่อการมีสุขภาพกายและใจแข็งแรง ที่สำคัญลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 นำโดย  ‘มะเหมี่ยว-พรชดา วราพชระ’, ‘ฝน-ปริตา ไชยรักษ์’, ‘เกรซ-บุศรินทร์ วงศ์ลีลนนท์’,  ‘มายด์-พัฒนิดา  พุ่มชูแสง’, ‘ครีม-วริศรา ศรีเพชร’ มิสทีน ไทยแลนด์ 2012, ‘เอฟฟี่-วรรณรดา เพชรชำนาญ’ มิสทีน ไทยแลนด์ 2018, ‘เบนซ์-ชนกนันท์ เสนปิ่น’ รองอันดับ 1 มิสทีน ไทยแลนด์ 2018 , ‘หมิว-ธนพร     มะภิโกสิ’ รองอันดับ 1 มิสทีน ไทยแลนด์ 2019, ‘มายด์-มาริสา มาเรีย โชลล์’, ‘ลีน่า โลแมกซ์’ รองอันดับ 2    มิสทีน ไทยแลนด์ 2019

‘มะเหมี่ยว-พรชดา วราพชระ’ เผยว่า “การมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นของขวัญที่ดีที่สุด เพราะเมื่อเราสุขภาพแข็งแรงได้ทำในทุกสิ่งที่เรามีความตั้งใจไว้ และการเลิกสูบบุหรี่จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งนอกจากจะเพื่อตัวเราเองแล้วยังเพื่อคนที่เรารักและรักเราด้วยนะคะ”

‘ฝน-ปริตา ไชยรักษ์’ เผยว่า “ฝนขอเป็นหนึ่งกำลังใจเพื่อหนึ่งพลังของทุกคนที่มุ่งมั่นในการลดละเลิกบุหรี่ โทษจากบุหรี่มีเยอะมาก ไม่เพียงไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้น ไม่ช่วยแก้ปัญหาเท่านั้น ยังทำลายทั้งสุขภาพทางร่างกายและสุขภาพทางใจของผู้สูบเองด้วย รักตัวเอง ดูแลตัวเองกันนะคะ ฝนเชื่อมั่นในพลังของทุกคนค่ะ” 

‘เกรซ-บุศรินทร์ วงศ์ลีลานนท์’ เผยว่า ‘เราสามารถเริ่มต้นที่จะลดละเลิกบุหรี่ ได้ในทุกวัน ที่สำคัญการเลิกสูบบุหรี่ทำให้ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19อีกด้วย มาเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองเพื่อที่จะได้มีสุขภาพแข็งแรงกันนะคะ”

(84)

Sharing is caring!