มูลนิธิมิลาเคิล ออฟไลน์ ร่วมกับ บริษัท ฐานดี เอสเตท จำกัด มอบ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไวรัสและเบคทีเรีย เพื่อป้องกัน Covid-19 ให้ สภาผู้สัง คมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์

Sharing is caring!

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 มูลนิธิมิลาเคิล ออฟไลน์ ร่วมกับ บริษัท ฐานดี เอสเตท จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไวรัสและเบคทีเรีย เพื่อป้องกัน Covid-19 ให้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อเวลา 09.00 น. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา 11.00 น. และ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เมื่อเวลา 13.00 น ใช้เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อ และป้องกันเชื้อโรค โคโรน่าไวรัส COVID 19 ในงานตามพระราชดำริ ในโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

จากมูลนิธิมิลาเคิล ออฟไลน์ และ บริษัทฐานดี เอสเตท จำกัด โดย ร.ต.ท.ดร.มนัส โนนุช ประธานกรรมการ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯและคุณธัญญพัฒน์ นิธิโชติธนกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทฐานดี เอสเตท จำกัด เป็นผู้ส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ยี่ห้อ Anti – vibac ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีสารประกอบหลักที่สำคัญ คือ ไดดิซิล ไดเมทิล แอมโมเนี่ยม โบรไมด์ ( Didecyl dimethyl ammonium bromind ) DDAB ที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา มัยโคพลาสม่า สาหร่าย ตะไคร่น้ำ และไวรัส โดยเฉพาะไวรัสสายพันธุ์ โคโรน่าไวรัส Coronavirus ( TGE ) ที่ได้ผ่านการทดสอบจากห้องทดลองมาแล้วว่ามีประสิทธิภาพยับยั้ง Coronavirus ได้เป็นอย่างดี

ผลิตภัณฑ์ Anti-vibac จึงมีประสิทธิภาพทำลายโคโรน่าไวรัส ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และ 20 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 10 นาที และ 30 นาที ภายหลังจากการฉีดพ่น ซึ่งทาง บริษัทฐานดี เอสเตท จำกัด ได้จัดเจ้าหน้าที่ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Anti – vibac ภายในบริเวณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เพื่อทำการฆ่าเชื้อ ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อีกด้วย

ช่องทากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์Anti vibac
ทางเพจ : ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไวรัส Anti-Vibac
บริษัท ฐานดี เอสเตท จำกัด โทร 032-919265 064-1935635
หรือ ซื้อผ่านshopee
https://shopee.co.th/antivibac?smtt=0.0.9

(54)

Sharing is caring!