มูลนิธิรามาธิบดี ขออนุญาตเรียนเชิญร่วมงานเปิดตัวช่องทางบริจาคผ่านมือถือ ในโครงการ “กด = ต่อชีวิต” ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคมนี้ เวลา 13.30 น. (ลงทะเบียน) ณ ลานเอเทรี่ยม ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์

Sharing is caring!

มูลนิธิรามาธิบดี ขออนุญาตเรียนเชิญร่วมงานเปิดตัว

ช่องทางบริจาคผ่านมือถือ 

ในโครงการ “กด = ต่อชีวิต”

 ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคมนี้  เวลา 13.30 น.(ลงทะเบียน) ลานเอเทรี่ยม ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ รบกวนพิจารณาตามเอกสารแนบนะคะ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ เรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว

เปิดตัวช่องทางบริจาคผ่านมือถือ

ในโครงการ “กด = ต่อชีวิต”

กด *948*1111*100# แล้วโทรออก

ภายในงาน พบกับ

ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ

พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

และนางเอกสาวสวยหัวใจงาม “แต้ว” ณฐพร เตมีรักษ์

พร้อม 5 พันธมิตร เครือข่ายโทรศัพท์

AIS, CAT, DTAC, TOT และ TRUE

ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคมนี้

เวลา 13.30 น. (ลงทะเบียน)

ณ ลานเอเทรี่ยม ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์

Sharing is caring!