มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ โครงการ ดอยตุง แอนด์ เฟรนด์ส 2018

Sharing is caring!

ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล สานต่อ โครงการ ดอยตุงแอนด์ เฟรนด์ส 2018 เป็นปีที่ 3 เพื่อสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธาน “ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเอง” ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เชิญนักสร้างสรรค์ชั้นนำ สมบัษร ถิระสาโรช, กุลวิทย์ เลาสุขศรี, พลพัฒน์ อัศวะประภา และ ณฐพร เตมีรักษ์ ออกแบบสินค้าคอลเลกชั่นพิเศษร่วมมือกับช่างฝีมือ

ชนเผ่าดอยตุง ในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1ศูนย์การค้าสยามพารากอน

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

Sharing is caring!