รพ.จุฬาลงกรณ์และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว “ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเซลล์นักฆ่า”

Sharing is caring!

เรื่อง       ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว “ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเซลล์นักฆ่า”

                จุฬาฯ จับมือ TCELS พัฒนาการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวที่กลับเป็นซ้ำด้วยเซลล์นักฆ่า พร้อมผลักดันต่อเป็นการรักษามาตรฐาน

เรียน       สื่อมวลชน

สิ่งที่แนบมาด้วย  1.กำหนดการแถลงข่าว

2.บัตรจอดรถยนต์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรคมะเร็งซึ่งนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก จึงได้มุ่งเน้นทำการวิจัยนวัตกรรมที่สามารถเป็นต้นแบบในการดูแลรักษาโรคมะเร็งให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาผู้ป่วย และได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการปรับระบบภูมิต้านทานมะเร็งด้วยการใช้ยาหรือพัฒนาเซลล์เม็ดเลือดขาวต้านมะเร็งของผู้ป่วยแต่ละราย ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผู้ป่วยมาต่อสู้กับมะเร็งได้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพสูง ส่งผลข้างเคียงน้อยกว่าการรักษาด้วยยามุ่งเป้าและยาเคมีบำบัด

                ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชนเกี่ยวกับการรักษามะเร็ง จึงขอเชิญท่านหรือผู้สื่อข่าวร่วมงานแถลงข่าว “ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเซลล์นักฆ่า” ในวันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.ห้อง 1301 ชั้น 13 โซนซี อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

(22)

Sharing is caring!