รพ.จุฬาลงกรณ์ ชวนประชาชนร่วมกิจกรรมฟรี งาน 60 ปี ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

Sharing is caring!

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตา และการใช้เสต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดงาน “60 ปี ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา มิติใหม่แห่งการมองเห็น”เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้กับผู้ป่วยคนไทยได้สำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย จึงจัดให้มีกิจกรรมเสวนา เพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและทราบแนวทางการรักษาเกี่ยวกับโรคกระจกตาพิการ และการผ่าตัดด้วยวิธีที่ดีที่สุดตรงตามมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีใหม่  เป็นต้น

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เพื่อรับฟังเสวนา และตรวจวัดสายตาฟรี ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โซนB (ห้องเอนกประสงค์) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายจักษุวิทยา 02-256-4422 และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยการแสกนคิวอาร์โค้ดจากโปสเตอร์งาน หรือเว็ปไซต์ http://bit.ly/2ViurWX

 

(14)

Sharing is caring!