รพ.จุฬาลงกรณ์ ชวนออกแบบโลโก้ ศูนย์กระจกตาฯ ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท

Sharing is caring!

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตา และการใช้เสต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์ที่ให้บริการการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคกระจกตาอย่างครบวงจร เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของการทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเป็นรายแรกของประเทศไทย ทางศูนย์ความเป็นเลิศฯ ได้จัดโครงการเสวนาให้ความรู้แนวทางการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปทราบถึงแนวทางการรักษาและตระหนักถึงการดูแลดวงตาให้มากขึ้น และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตา ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นแก่สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ คลินิกเอกชน และประชาชนทั่วไป จึงได้จัดห้มีการประกวดโลโก้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและมีความคิดสร้างสรรค์ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะ

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป นิสิตนักศึกษา ร่วมออกแบบประกวดโลโก้ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตาฯ โดยต้องแสดงถึงความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถอ่านรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ http://www.chulaophthalmology.org/17062245/logo-design-contestสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ 02 256-4421,02 256 4422

(19)

Sharing is caring!