รพ.จุฬาลงกรณ์ เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม “Hemophilia Thailand 4.0”

Sharing is caring!

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากชาดไทย สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย จัดงาน Hemophilia Thailand 4.0 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้หากได้รับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วและได้รับการรักษาที่เหมาะสม จะสามารถกลับไปมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงกับเด็กปกติ อย่างไรก็ตามโรคส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง จากทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญ ร่วมกับการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างใกล้ชิด

ดังนั้นการร่วมมือจัดกิจกรรม “Hemophilia Thailand 4.0จะเป็นแนวทางการให้ความรู้สถานการณ์โรคฮีโมฟีเลียในยุคดิจิทัลผ่านการเสวนาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งมีกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ, กิจกรรม 100 ก้าว 1000 สเต็ป กับการออกกำลังกายซุมบ้า สนุกสนานกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 8.00 น. ณ ห้องมงคลนาวิน ชั้น 10 ตึก สก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ทาง OR Code หรือ Line ID: @hks6034f สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ฯ 02-256-4949, ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียฯ 02-201-1222, มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียฯ 02-279-0479 (ในวันเวลาราชการ)

(18)

Sharing is caring!