รพ.จุฬาลงกรณ์ เชิญร่วมงาน วันหลอดเลือดสมองโลก สาเหตุของอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่ควรรู้และป้องกัน

Sharing is caring!

Iศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฝ่ายจิตเวชศาสตร์ ศูนย์ประสาทศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายสวัสดิการสังคม ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด กลุ่มงานเภสัชกรรม และชมรมคนรู้ทันอัมพาตที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานวันโรคหลอเลือดสมองโลก (World Stroke Day) เพื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุของอัมพฤกษ์ อัมพาต และการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคหลอดเลือดสมองในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00-14.00 น. และชมมินิคอนเสิร์ตโดย คุณสุทธิพงษ์ วัฒนจัง(ชมพู ฟรุตตี้) ณ บริเวณโถงเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานรับของที่ระลึกได้ที่ 085-119-9150 , 02-256-4797 หรือ 02-256-4000 ต่อ 80724-25

(52)

Sharing is caring!