รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดห้องให้ความรู้เรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ชวนประชาชนลงทะเบียนรับฟังฟรี

Sharing is caring!

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างครบวงจร ห้องส่องกล้อง Surgical Endoscopy หน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ฝ่ายศัลยศาสตร์ ได้เปิดให้บริการครบ 10 ปี จึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปขึ้นในหัวข้อ “บายดีไหม?ลำไส้คุณสบายดีจริงหรือเปล่า!” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และรู้จักเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษา เพราะเนื่องจากประชากรไทยป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นอันดับ 3 ของโรคมะเร็งทั้งหมดรองจากมะเร็งตับและมะเร็งปอด ดังนั้นการป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยการตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเป็นวิธีการป้องกันการสูญเสียได้ดีที่สุด ทั้งนี้การตรวจด้วยการส่องกล้องสำหรับผู้ที่ไม่มีอาการใดๆ ควรเริ่มตรวจตั้งแต่อายุ 45 ปี หากผู้ที่ครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักควรได้รับการตรวจตั้งแต่อายุ 40 ปี เพื่อหาติ่งเนื้อที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งตั้งแต่เริ่มต้น

ดังนั้นขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากร นิสิตแพทย์ และประชาชนทั่วไป ร่วมค้นหาคำตอบและรับฟังสาระความรู้เกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ โรคที่สามารถป้องกันได้ ในหัวข้อ “สบายดีไหม?ลำไส้คุณสบายดีจริงหรือเปล่า! โดย อ.นพ.สุภกิจ ขมวิลัย อ.นพ.สุกิจ ภัทรเจียรพันธุ์และอ.นพ.ประพนธ์ กาญจนศิลป์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ห้อง 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 256 4000

(76)

Sharing is caring!