“รพ.จุฬาลงกรณ์ ได้รับรางวัลคุณภาพการรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ระดับนานาชาติ แห่งแรกของไทย”

Sharing is caring!

เรียน สื่อมวลชน ด้วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลคุณภาพการดูแลผู้ป่วยรางวัลคุณภาพการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว จากสมาคมแพทย์ โรคหัวใจแห่งอเมริกา Bronze Award from the American Heart Association (AHA) Get with the Guidelines heart failure เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและคุณภาพการดูแลผู้ป่วยของ โรงพยาบาลตามมาตรฐานสากล เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาลในระดับนานาชาติ
ในโอกาสนี้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปให้ได้รับทราบถึงการ ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจของโรงพยาบาล จึงขอเชิญ “สื่อมวลชน” ร่วมงานแถลงข่าว “รพ.จุฬาลงกรณ์ ได้รับ รางวัลคุณภาพการรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ระดับนานาชาติ แห่งแรกของไทย” ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. ลงทะเบียนเวลา 10.30 น. ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย (สื่อมวลชนนารถยนต์จอดบริเวณชั้นใต้ดินอาคารอุปการเวชกิจหรือบริเวณด้านหน้า ตึกอานวยการ)

Sharing is caring!