รพ.รามาธิบดี รับมอบหน้ากากอนามัย ต้านแบคทีเรีย-ไร้กลิ่น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Sharing is caring!

ศาสตราจย์ นายแพทย์ อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์เอฟเอสจำกัด บริษัทภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลงานด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานรับมอบหน้ากากอนามัย(แบบผ้า) เพื่อนำไปใช้ในกิจการงานทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลรามาธิบดี จาก นางรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบูติคสตรี บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัทไหมทอง จำกัด และ นายคมสัน ศุภมิตร์ กรรมการ บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด ณ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ โดยมี นางสาว ลลิดา ไชยแสง ผู้จัดการทั่วไปสายงานด้านสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด,นางสุพร ฉันทรัตนรักษา กรรมการรองผู้จัดการบริษัทไหมทอง จำกัด และ นางสาวรัชนี สุตะไล บริษัท ไหมทอง จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ

ทั้งนี้หน้ากากอนามัย(แบบผ้า) ดังกล่าว ผลิตจากผ้าสาลู ซึ่งเป็นผ้าที่ผลิตมาจากเส้นใยคอตตอน(cotton) ผสมกับเส้นใย โพลีเอสเตอร์ นาโน ซิ้ง (polyester nano zinc)ซึ่งเป็นเส้นใยที่เกิดจากการผสมกันแบบ embed (การฝังลงในเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์) ไม่ใช่แบบ coating (การเคลือบบนผิวผ้า) จนทำให้เนื้อผ้ากลายเป็น permanent anti bacteria (เพอร์มาเน้นท์ แอนตี้ แบคทีเรีย) ที่มีคุณสมบัติดังนี้คือ 1.สามารถยับยั้งแบคทีเรียที่ดื้อยา (MRSA) 99.9 % 2.มีลักษณะเป็น ECO friendly (อีโค เฟรนด์ลี่) คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเมื่อนำมาใช้แล้วสามารถซักและนำกลับมาใช้งานได้ใหม่ และ 3.มีคุณสมบัติเป็น Anti-odor (แอนตี้ โอดอร์)คือ ไม่มีกลิ่น แม้สวมใส่ต่อเนื่องทั้งวัน ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดนี้ได้รับการทดสอบการต้านเชื้อจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ( Thailand Textile Institute หรือ THTI)ของประเทศไทย และสถาบันประเมินคุณภาพโบเก้น (Boken Quality Evaluation Institute) จากประเทศญี่ปุ่น 

สำหรับหน้ากากอนามัย(แบบผ้า) ดังกล่าว สามารถนำไปซักและกลับมาใช้งานได้มากกว่า 100 ครั้ง โดยคุณสมบัติทั้งหมดจะยังคงสภาพเดิม จำหน่ายในราคาชิ้นละ 40 บาท โดยสามารถสั่งจองและซื้อสินค้าได้ที่ รัชนี โทร.084-004-5582,สุพร โทร.081-682-9747,นิตย์รดี โทร.081-809-2196

บรรยายใต้ภาพจากซ้ายไปขวา

1.นางสุพร ฉันทรัตนรักษา กรรมการ รองผู้จัดการบริษัทไหมทอง จำกัด,

2.นายคมสัน ศุภมิตร์ กรรมการ บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด

3.นางรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบูติคสตรี บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัทไหมทอง จำกัด

4.ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์เอฟเอสจำกัด

5.นางสาว ลลิดา ไชยแสง ผู้จัดการทั่วไปสายงานด้านสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

6.นางสาวรัชนี สุตะไล บริษัท ไหมทอง จำกัด

(110)

Sharing is caring!