ร่วมพิธีเปิดงาน มูลนิธิสัมมาชีพ (มสช.)

Sharing is caring!

ร่วมพิธีเปิดงาน : มูลนิธิสัมมาชีพ (มสช.) จัดงาน “ครบรอบ 10 ปี มูลนิธิสัมมาชีพ และมอบรางวัล ต้นแบบสัมมาชีพประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด สานพลังขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
เชื่อมคน เชื่อมชุมชน เชื่อมสังคม เชื่อมรัฐ โดยมี “ดร.อุตตม สาวนายน”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
(คนที่ 4 จากซ้าย)
 เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย “คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (คนที่ 3 จากซ้าย) “คุณสมพล  เกียรติไพบูลย์” ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ (คนที่ 5 จากซ้าย) และ“คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์” ประธานคณะกรรมการจัดงานและรองประธานมูลนิธิสัมมาชีพ (คนที่ 6 จากซ้าย) มาร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  วันก่อน

ตำแหน่งจากซ้ายไปขวา

1. คุณสุมิตร             เพชราภิรัชต์         ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพ  

2. คุณณรินทิพย์      วิริยะบัณฑิตกุล   กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสัมมาชีพ    

3. คุณสนธิรัตน์​     สนธิจิรวงศ์​       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

4. ดร.อุตตม            สาวนายน             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

5.คุณสมพล             เกียรติไพบูลย์         ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ

6.คุณประเสริฐ        บุญสัมพันธ์​        ประธานคณะกรรมการจัดงานและรองประธานมูลนิธิสัมมาชีพ

7.คุณสาลินี             วังตาล                     ประธานกรรมการพัฒนาวิสาหกิจมูลนิธิสัมมาชีพ

8. คุณบุณยสิทธิ์     โชควัฒนา               บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2552

Sharing is caring!