วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา “รพ.จุฬาลงกรณ์” บริการตรวจสุขภาพประชาชนฟรี!!

Sharing is caring!

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไป  โดยไม่คิดมูลค่า ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น. ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ และให้บริการตรวจสุขภาพ สมรรถภาพร่างกายในเบื้องต้นกับประชาชนทั่วไป อาทิ ตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดสำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปที่ไม่เป็นโรคเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูง ต้องงดน้ำและอาหาร, ตรวจองค์ประกอบของร่างกาย, ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, ตรวจภายในสตรีและมะเร็งปากมดลูก, ตรวจหู, ตรวจสุขภาพช่องปากและขูดหินปูน, ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด, โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมาก สำหรับชายสูงอายุ (เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าจำนวน 150 ท่าน) เป็นต้น รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพ ให้คำปรึกษาโดยบุคลากรจากทีมสหสาขาวิชาชีพต่างๆ แก่ประชาชน เช่น แพทย์ พยาบาล นักสุขศึกษา นักโภชนาการ เภสัชกร ทันตแพทย์ และบุคลากรในทีมสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากร้าน ฬ.จุฬา เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และมีจำหน่ายยาสามัญประจำบ้านในราคาพิเศษ  

ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปรับบริการตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่เวลา 06.00 12.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.0-2256-4000

Sharing is caring!